• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 50

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

Pożary pojazdów elektrycznych wynikające z niestabilności termicznej wysokoenergetycznych akumulatorów litowo-jonowych mogą stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego. Skuteczne i szybkie metody ich gaszenia są zatem niezbędne.

Bezpieczeństwo w branży odpadów i recyklingu. Detekcja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń pożarowych

Bezpieczeństwo w branży odpadów i recyklingu. Detekcja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń pożarowych

W badaniu opisywanym w niniejszym artykule do analizy użyto obrazów pozyskanych z satelitów meteorologicznych NASA, na których pokładzie znajduje się system VIIRS. To system czujników pozwalających zbierać obrazy i wykonywać pomiary radiometryczne na powierzchni ziemi. Stanowi narzędzie służące także do mapowania „zanieczyszczenia światłem” na dużą skalę.

Strategie chłodzenia organizmu strażaków: jak niwelować fizjologiczne, fizyczne i wzrokowo-ruchowe skutki pracy w upalnych warunkach

Strategie chłodzenia organizmu strażaków: jak niwelować fizjologiczne, fizyczne i wzrokowo-ruchowe skutki pracy w upalnych warunkach

Autorzy tekstu w swojej pracy opisali i przeanalizowali przeprowadzony w grupie  australijskich strażaków eksperyment dotyczący wpływu na organizm prowadzenia działań operacyjnych w warunkach wysokiej temperatury.

Doświadczenie płynące z 15 lat planowania ochrony przeciwpożarowej dla nordyckich drewnianych miast Norwegii

Doświadczenie płynące z 15 lat planowania ochrony przeciwpożarowej dla nordyckich drewnianych miast Norwegii

Wiele norweskich miast słynie z wyboru drewna jako materiału konstrukcyjnego budynków. Takie obiekty uważane są za dziedzictwo narodowe, a ich wznoszenie - za istotny element lokalnej tożsamości. Ochrona przeciwpożarowa w tym przypadku polega na ścisłej współpracy między właścicielem prywatnym - utrzymującym prawidłowy stan zabezpieczeń budynku, a władzami lokalnymi - opracowującymi przepisy(...)

Podążając w kierunku systemowego zarządzania ryzykiem pożarowym

Podążając w kierunku systemowego zarządzania ryzykiem pożarowym

Jak twierdzą autorzy omawianego artykułu, zarządzanie ryzykiem pożarowym znajduje się obecnie na rozdrożu. W ciągu ostatnich 3 lat mieliśmy do czynienia z wieloma pożarami o bardziej ekstremalnym charakterze niż dotychczas. Pojawiła się potrzeba zmiany podejścia na bardziej nowatorskie i zintegrowane pod względem zarządzania ryzykiem(...)

Wpływ snu na wydajność zawodową i zdrowie strażaka: przegląd systematyczny oraz wezwanie do działania

Wpływ snu na wydajność zawodową i zdrowie strażaka: przegląd systematyczny oraz wezwanie do działania

Strażak to zawód wymagający pod względem psychicznym i fizycznym. Tryb pracy funkcjonariuszy nie wpływa korzystnie na równowagę biologiczną organizmu. W czasie służby narażeni są na urazy szkieletowo-mięśniowe, choroby układu krążenia czy obciążenia psychiczne związane ze stresem zawodowym. Jednym z poważnych problemów jest też słaba jakość snu - często przerywa go dźwięk sygnału alarmowego wzywający do akcji.

Usprawnienie dochodzeń dotyczących incydentów pożarowych z udziałem strażaków - uzyskiwanie lepszych wyników dochodzeń dzięki PIAM (PESTLE Incident analysis Model)

Usprawnienie dochodzeń dotyczących incydentów pożarowych z udziałem strażaków - uzyskiwanie lepszych wyników dochodzeń dzięki PIAM (PESTLE Incident analysis Model)

Artykuł dotyczy niezwykle istotnej kwestii zdarzeń niebezpiecznych z udziałem strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych - przeanalizowane w nim zostały dane dotyczące Australii. Od 1927 r. przeprowadzono tam około 250 dochodzeń krajowych i 62 dochodzenia międzynarodowe w sprawie wypadków śmiertelnych, jak i tych, w których strażacy odnieśli obrażenia.

Ramy kompetencyjne inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Ramy kompetencyjne inżynierii bezpieczeństwa pożarowego

Szczególnym odzwierciedleniem dyskusji o inżynierii bezpieczeństwa pożarowego jest przypadek pamiętnego pożaru Grenfell Tower w Anglii. Stał się on symbolem błędów inżynieryjno-projektowych i przyczynił do inwentaryzacji wszystkich budynków na świecie pokrytych okładziną podobną do tej, która została wykorzystana do ocieplenia londyńskiego wieżowca.

Skandynawskie podejście do inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - czy standaryzacja probabilistycznych metod weryfikacji projektów bezpieczeństwa pożarowego nowo powstających budynków udoskonali praktyki inżynierskie?

Skandynawskie podejście do inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - czy standaryzacja probabilistycznych metod weryfikacji projektów bezpieczeństwa pożarowego nowo powstających budynków udoskonali praktyki inżynierskie?

W ostatnim dziesięcioleciu instytucje normalizacyjne (ISO i krajowe) pracowały intensywnie nad normami i przepisami z zakresu inżynierii bezpieczeństwa pożarowego. Znakomitym przykładem takich działań jest przygotowanie przewodnika „Probabilistyczna analiza do celów weryfikacji projektu bezpieczeństwa pożarowego w budynkach”.

Weryfikacja kamizelki o podwyższonym komforcie chłodzącej cieczą

Weryfikacja kamizelki o podwyższonym komforcie chłodzącej cieczą

Ciekawego wyzwania podjęli się naukowcy z Tajwanu. Przeprowadzili badanie dotyczące skuteczności kamizelki wypełnionej cieczą chłodzącą, co z założenia miało poprawić komfort termiczny strażaków podczas wykonywania czynności ratowniczych w warunkach pożarowych, wiążących się zatem z podwyższoną temperaturą.

do góry