• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 33

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej

Zagrożenia pożarowe w infrastrukturze transportowej: przegląd, ocena i stosowane strategie zmniejszające ryzyko, Fire hazard in transportation infrastructure: Review, assessment and mitigation strategies, Venkatesh Kodur, M. Z. Naser, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2021

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury, Bridge fires in the 21st century: A literature review, Jiayu Hu, Rick Carvel, Asif Usmani, Fire Safety Journal 2021, 126

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury, Bridge fires in the 21st century: A literature review, Jiayu Hu, Rick Carvel, Asif Usmani, Fire Safety Journal 2021, 126

Pożary mostów w XXI w.: przegląd literatury, Bridge fires in the 21st century: A literature review, Jiayu Hu, Rick Carvel, Asif Usmani, Fire Safety Journal 2021, 126

Badanie rozwojowych czynników ryzyka

Badanie rozwojowych czynników ryzyka

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych, The Study of Developmental Risk Factors for Early Fire, Ayah Ellithy, Lisa D. Hawke, Ashley Ward, Joanna Henderson, Child Psychiatry & Human Development 2021

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej...

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej...

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej...

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, Spatial knowledge and firefighters’ wayfinding performance: A virtual reality search and rescue experiment, Yangming Shi, John Kang, Pengxiang Xia, Oshin Tyagi, Ranjana K. Mehta, Jing Du, Safety Science 139, 2021

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego, The combination of deep breathing and mental imagery promotes cardiovascular recovery in firefighters, J.P. Biéchy, C. Charissou, S. Gobert, J.C. Verdier, E. Castel-Lacanal, D. Amarantini, L. Fautrelle, Ergonomics, 2021

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu (BIM - Modelowanie informacji o budynku), A dynamic fire escape path planning method with BIM, Jinlong Wang, Guofu Wei, Xiaofei Dong, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementation of best practices for emergency response and recovery at a large hospital: A fire emergency case study, I. Bongiovanni, E. Leo, M. Ritrovato, A. Santoro, P. Derrico, „Safety Science” 96 (2017), s. 121-131.

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Risk analysis of maintenance activities in a LPG supply chain with a Multi-Agent approach, M. Gallab, H. Bouloiz, E. Garbolino, M. Tkiouat, M. A. ElKilani, N. Bureau, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 47 (2017), s. 41-56.

Adaptacja środków prewencji pożarowej – wykorzystanie wskaźników na przykładzie Niemiec

Adaptacja środków prewencji pożarowej – wykorzystanie wskaźników na przykładzie Niemiec

Adoption of fire prevention measures – predictors in a representative German sample, K. Stumpf, D. Knuth, D. Kietzmann, S. Schmidt, „Safety Science” 94 (2017), s. 94-102.

do góry