• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 89

Komu i czemu ufa się w przypadku pożarów? Rola kreatorów wskazówek oraz zaufania w poradnictwie i reagowaniu mieszkańców na pożary w wieżowcach mieszkalnych

Komu i czemu ufa się w przypadku pożarów? Rola kreatorów wskazówek oraz zaufania w poradnictwie i reagowaniu mieszkańców na pożary w wieżowcach mieszkalnych

Nie przeprowadzono do tej pory zbyt wielu badań, które dotyczyłyby przestrzegania zasad bezpieczeństwa pożarowego i procesów, które sprawiają, że mieszkańcy wysokich budynków je respektują. Jak się okazuje, na chęć podejmowania bezpiecznych zachowań wpływa zaufanie do samych wytycznych oraz do ich twórców.

Najnowsze osiągnięcia i zmieniające się trendy w analizie chemicznej pozostałości po pożarze - przegląd

Najnowsze osiągnięcia i zmieniające się trendy w analizie chemicznej pozostałości po pożarze - przegląd

W artykule opisany został rozwój technologii analizy pogorzelisk, który nastąpił w ostatnich latach, a także aktualne trendy w tym obszarze. Badanym okresem były lata 2014-2021.

Architektura systemu ochrony przeciwpożarowej dla bezpieczeństwa budynków w czasie rzeczywistym

Architektura systemu ochrony przeciwpożarowej dla bezpieczeństwa budynków w czasie rzeczywistym

Analizując bezpieczeństwo pożarowe budynku, pod uwagę należy wziąć trzy kluczowe elementy decydujące o skuteczności zapobiegania zagrożeniom, ewakuacji oraz prowadzenia akcji ratowniczych. Zaliczamy do nich bezpieczeństwo osobiste użytkowników, zabezpieczenie mienia i przypisanie zakresów odpowiedzialności w sytuacji, kiedy budynek, którego dotyczy zdarzenie niebezpieczne, zagraża bezpieczeństwu osobistemu użytkowników.

Ontologia reprezentująca dane niezbędne podczas zdarzeń pożarowych w budynkach

Ontologia reprezentująca dane niezbędne podczas zdarzeń pożarowych w budynkach

Do bezpiecznego i efektywnego podejmowania działań ratowniczych niezbędna jest wiedza dotycząca budynku, w którym doszło do zdarzenia oraz o jego otoczeniu. Jednak ze względu na chaotyczny i trudny do przewidzenia charakter rozwoju pożarów strażacy często operują błędnymi, sprzecznymi lub otrzymywanymi z opóźnieniem informacjami, co może mieć istotny wpływ na przebieg ich działań.

Czy służby ratownicze są przygotowane na gaszenie pojazdów elektrycznych? Ankieta krajowa

Czy służby ratownicze są przygotowane na gaszenie pojazdów elektrycznych? Ankieta krajowa

Czy strażacy są dobrze przygotowani do interwencji podczas zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych? Czy istnieją różnice w podejściu do tego problemu w różnych krajach czy regionach? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, przeprowadzono ankietę dotyczącą wiedzy ratowników w zakresie zarządzania interwencjami oraz doświadczeniami szkoleniowymi związanymi z gaszeniem pojazdów elektrycznych.

Uczenie się pożarów bez pożarów w organizacjach samorządowych? Analiza ryzyka jako podstawa rozwoju zarządzania zdarzeniami kryzysowymi

Uczenie się pożarów bez pożarów w organizacjach samorządowych? Analiza ryzyka jako podstawa rozwoju zarządzania zdarzeniami kryzysowymi

Jak samorządy przygotowują się na zdarzenia kryzysowe? Postanowiła to zbadać autorka tekstu, biorąc na warsztat sytuację w Szwecji. W tym kraju urzędnicy różnych szczebli mają obowiązek analizować ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym i przygotowywać społeczność lokalną na zagrożenie.

Gaszenie pożarów a nowotwory: metaanaliza badań kohortowych w kontekście identyfikacji zagrożeń nowotworowych

Gaszenie pożarów a nowotwory: metaanaliza badań kohortowych w kontekście identyfikacji zagrożeń nowotworowych

Artykuł został poświęcony badaniu związku zachorowalności na nowotwory i pracy strażaka. Stanowiło ono element szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC - International Agency for Research on Cancer).

Przegląd dobrych praktyk stosowanych przez strażaków podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych (PV)

Przegląd dobrych praktyk stosowanych przez strażaków podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych (PV)

W artykule przedstawiono znajdujące się w różnych dokumentach i publikacjach rekomendowane praktyki gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych.

Metodologia dochodzeń pożarowych dla budynków

Metodologia dochodzeń pożarowych dla budynków

Dochodzenia pożarowe mają na celu określenie okoliczności, które doprowadziły do pożaru i wywarły wpływ na jego specyficzny w danej sytuacji przebieg. Jako czynność wymagająca wiedzy naukowej i znajomości odpowiednich technik muszą zostać zaplanowane i poprowadzone zgodnie z przyjętym protokołem postępowania.

Odpowiedź organizmu strażaka jest uzależniona od parametrów ciśnienia oraz nadciśnienia tętniczego krwi

Odpowiedź organizmu strażaka jest uzależniona od parametrów ciśnienia oraz nadciśnienia tętniczego krwi

Problemy z układem sercowo-naczyniowym są powodem do zaniepokojenia, ponieważ wiąże się z nimi ponad 50% zgonów strażaków na służbie. Wielu funkcjonariuszy cierpi na nadciśnienie.

do góry