• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 44

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) i analiza statystyczna jako ramy do badania wielokrotnie powtarzających się pożarów

Analiza dużych zbiorów danych (Big Data) i analiza statystyczna jako ramy do badania wielokrotnie powtarzających się pożarów

Autorzy materiału proponują rozszerzenie standardów międzynarodowej organizacji NFPA (National Fire Protection Association) w zakresie badania przyczyn pożarów w środowisku przemysłowym. Miałoby ono dotyczyć stosowania zarówno danych ilościowych, jak i jakościowych podczas analizy przyczyn tych zdarzeń.

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych

Badanie rozwojowych czynników ryzyka związanego z zabawą ogniem dzieci przedszkolnych

W artykule opisano badanie, na podstawie którego określono, jak obcowanie dzieci przedszkolnych z ogniem, w tym rozpalanie go, może wpływać na ich rozwój, zdrowie psychiczne i zachowania psychospołeczne.

Produkty spalania w symulowanych pożarach obiektów przemysłowych

Produkty spalania w symulowanych pożarach obiektów przemysłowych

Większość badań dotyczących skutków ekspozycji na niebezpieczne produkty spalania dotyczy w dużej mierze pożarów budynków mieszkalnych. Zbyt mało analiz odnosi się do pożarów obiektów przemysłowych, z których ze stosunkowo dużym prawdopodobieństwem pochodzi znacznie więcej związków toksycznych.

Projekt hybrydowego robota służącego do prowadzenia rozpoznania wykorzystującego podczerwień

Projekt hybrydowego robota służącego do prowadzenia rozpoznania wykorzystującego podczerwień

Tekst omawia obecne trendy i kierunki dotyczące projektowania i budowy mobilnych robotów służących do rozpoznania sytuacji pożarowej lub realizacji zadań gaśniczych. Autorzy przedstawili kompleksowo technologie elektroniczne oraz rozwiązania mechaniczne.

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej

Wsparcie dla zmian w kontekście zarządzania akcjami gaśniczymi podczas pożarów na terenach otwartych - obsługa pożarów oparta na nauce translacyjnej

Autorzy artykułu skupili się na problemie pożarów wielkopowierzchniowych na terenach otwartych, wywołanych pośrednio lub bezpośrednio przez zmiany klimatu. Jesteśmy ich świadkami coraz częściej, dlatego istotne jest rozważenie możliwości, które daje nauka, pod kątem „zarządzania pożarami”.

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Wiedza przestrzenna i odnajdywanie drogi przez strażaków: eksperyment z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości, Spatial knowledge and firefighters’ wayfinding performance: A virtual reality search and rescue experiment, Yangming Shi, John Kang, Pengxiang Xia, Oshin Tyagi, Ranjana K. Mehta, Jing Du, Safety Science 139, 2021

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego

Głębokie oddychanie oraz obrazowanie mentalne jako proces sprzyjający regeneracji układu sercowo-naczyniowego, The combination of deep breathing and mental imagery promotes cardiovascular recovery in firefighters, J.P. Biéchy, C. Charissou, S. Gobert, J.C. Verdier, E. Castel-Lacanal, D. Amarantini, L. Fautrelle, Ergonomics, 2021

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu...

Dynamiczna metoda planowania ścieżki ewakuacyjnej przy użyciu (BIM - Modelowanie informacji o budynku), A dynamic fire escape path planning method with BIM, Jinlong Wang, Guofu Wei, Xiaofei Dong, Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing, 2020

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementation of best practices for emergency response and recovery at a large hospital: A fire emergency case study, I. Bongiovanni, E. Leo, M. Ritrovato, A. Santoro, P. Derrico, „Safety Science” 96 (2017), s. 121-131.

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Risk analysis of maintenance activities in a LPG supply chain with a Multi-Agent approach, M. Gallab, H. Bouloiz, E. Garbolino, M. Tkiouat, M. A. ElKilani, N. Bureau, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 47 (2017), s. 41-56.

do góry