• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 50

Studium przypadku katastroficznego wybuchu gazu w rurociągu na Tajwanie

Studium przypadku katastroficznego wybuchu gazu w rurociągu na Tajwanie

Case analysis of catastrophic underground pipeline gas explosion in Taiwan, C. Chen, Y. Sheen, H. Wang, „Engineering Failure Analysis” 65 (2016), s. 39-47.

Zbiorniki ciśnieniowe w warunkach pożaru

Zbiorniki ciśnieniowe w warunkach pożaru

Pressure cylinders under fire condition), J. Hora, J. Karl, O. Suchy,„Perspectives in Science” 7 (2016), s. 208-221.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych: monitorowanie ekspozycji strażaków, biomonitoring i ocena udziału WWA w całkowitej pochłoniętej dawce

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne w jednostkach ratowniczo-gaśniczych: monitorowanie ekspozycji strażaków, biomonitoring i ocena udziału WWA w całkowitej pochłoniętej dawce

Polycyclic aromatic hydrocarbons at fire stations: firefighters’ exposure monitoring and biomonitoring, and assessment of the contribution to total internal dose), M. Oliveira, K. Slezakova, M. J. Alves, A. Fernandes, J. P. Teixeira, C. Delure-Matos, M. do Carmo Pereira, S. Morais, „Journal of Hazardous Materials” 2016 (w druku).

Studium eksperymentalne interakcji między ogniem i mgłą wodną w długich, wąskich przestrzeniach

Studium eksperymentalne interakcji między ogniem i mgłą wodną w długich, wąskich przestrzeniach

Experimental study on the interaction between fire and water mist in long and narrow spaces, Peihong Zhang, Xing Tang, Xiangliang Tian, Chang Liu, Maohua Zhong,„Applied Thermal Engineering” 94 (2016), s. 706-714.

Zmiany formalnych mierników prewencyjnych dotyczących ryzyka powstania pożarów lasów w kontekście zmian klimatycznych

Zmiany formalnych mierników prewencyjnych dotyczących ryzyka powstania pożarów lasów w kontekście zmian klimatycznych

Evolution of the legal prevention measures concerning forest fire risk in a context of climate change, V. Sanseverino-Godfrin, E. Garbolino, G. Hinojos-Mendoza, Safety Science (2016), s. 1-8.

Wybuch pary wodnej: przegląd literatury

Wybuch pary wodnej: przegląd literatury

Water vapour explosions: A brief review, R. K. Eckhoff, Journal of Loss Prevention in the Process Industries 40 (2016), s. 188-198.

Studium eksperymentalne funkcjonowania systemów detekcji pożaru oraz systemów gaśniczych w pociągach metra

Studium eksperymentalne funkcjonowania systemów detekcji pożaru oraz systemów gaśniczych w pociągach metra

Experiment Study of Performances of Fire Detection and Fire Extinguishing Systems in a Subway Train, Wei Zheng, Xi Zhang, Zhuo-fu Wang, Proceedia Engineering 135 (2016), s. 393-402.

Badania prędkości ewakuacji w zadymionych tunelach

Badania prędkości ewakuacji w zadymionych tunelach

(Experiments of evacuation speed in smoke-filled tunnel), M. Seike, N. Kawabata, M. Hasegawa, „Tunnelling and Underground Space Technology” 53 (2016), s. 61-67.

Koncepcja systemu szkolenia na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń chemicznych

Koncepcja systemu szkolenia na potrzeby działań ratowniczo-gaśniczych podczas zdarzeń chemicznych

(Fire and rescue combat technical training system construction for dangerous chemicals), Zuo-fu Yua, Jia-lin Guan, „Procedia Engineering” 135/2016, s. 655-660.

Model zarządzania flotą pojazdów Straży Pożarnej w Santiago

Model zarządzania flotą pojazdów Straży Pożarnej w Santiago

(A fleet management model for the Santiago Fire Department), Juan Pérez, Sebastián Maldonado, Héctor López-Ospina, „Fire Safety Journal” 82/2016, s. 1-11.

do góry