• Tłumacz języka migowego
Słowo wstępne

Słowo wstępne 12/2022 Komendanta Głównego PSP

15 Grudnia 2022

Szanowni Państwo!

Ten rok rocznic zamykamy szczególnym wydarzeniem. Nasz „Przegląd Pożarniczy” 15 grudnia kończy 110 lat. Wiele się zmieniło od czasów, kiedy Bolesław Chomicz i Józef Tuliszkowski założyli czasopismo mające towarzyszyć strażakom w podnoszeniu ich kwalifikacji. Czy spodziewali się, że przetrwa tak długo? Tego nie wiemy, ale z dumą odnosimy się do faktu, że możemy kontynuować dzieło naszych wielkich poprzedników. Podkreślmy, że to spore osiągnięcie, zważywszy że tak wiele czasopism zginęło w zawieruchach historii lub ekonomii.

Rocznice uświadamiają, że nie byłoby teraźniejszości bez przeszłości i że obok refleksji, dokąd zmierzamy, powinniśmy mieć świadomość, skąd wyszliśmy. „Przegląd Pożarniczy” od jedenastu dekad ocala od zapomnienia to, co bezpowrotnie odchodzi w przeszłość: wydarzenia, akcje, dokonania pokoleń strażaków zawodowych i ochotników. To kopalnia wiedzy o przeobrażeniach organizacyjnych, zadaniowych i wizerunkowych formacji, rozwoju wiedzy z dziedziny pożarnictwa. Dla wielu z nas czasopismo to ma wymiar sentymentalny, jest bowiem świadkiem wydarzeń, których sami byliśmy uczestnikami. Na łamach PP znalazły się analizy tragicznych i zarazem przełomowych akcji ratowniczych, jak ta podczas pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach, powodzi tysiąclecia, a ostatnio relacje z pracy strażaków podczas pandemii oraz działań związanych z pomocą uchodźcom czy krajom dotkniętym kataklizmami. Od dekad czasopismo dokumentuje także niezwykły wkład strażaków ochotników w zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. Stara się wspierać słowem, wiedzą, poradami tę wyjątkową, bo bezinteresowną służbę tysięcy druhen i druhów.

Szczególną rolę PP odegrał przez ostatnie 30 lat istnienia Państwowej Straży Pożarnej. Opisywał jej tworzenie, potknięcia i sukcesy. Niejeden z nas stał się bohaterem artykułów czy ich autorem. Taki jest bowiem charakter tego czasopisma - to my, strażacy współtworzymy je, dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem, odmiennym spojrzeniem, pomysłami i wizją. To z pewnością decyduje o sile periodyku - za jego wiarygodnością stoją kompetencje strażaków różnych pionów służby. Dzięki nim PP od lat jest nieocenionym forum edukacji i integracji strażaków z całego kraju, dokumentuje realia, ale i wytycza kierunki rozwoju formacji. Mam nadzieję, że to się nie zmieni. Niezmiennie więc zachęcam was, drodzy strażacy, do tworzenia publikacji i dziękuję za te, które znalazły się już na łamach. Nie ma lepszego forum wymiany doświadczeń niż PP.

Możemy się cieszyć własnym czasopismem dzięki pracy wielu pokoleń wydawców. To oni, mając świadomość roli, jaką PP odgrywa w pożarniczym środowisku, dbali o nieprzerwane ukazywanie się periodyku. Stworzyli warunki do pracy wielu pokoleń autorów, redaktorów, fotografów, korespondentów. Jako kolejny wydawca mogę zapewnić, że staram się ten dorobek wzbogacić i wspierać rozwój czasopisma. W kolejne lata wkraczamy z nową szatą graficzną i nowoczesną stroną internetową, która jest uzupełnieniem papierowych łamów i tworzy zasobną bazę wiedzy z różnych dziedzin ratownictwa. Niemała w tym zasługa zespołu redakcyjnego: redaktor naczelnej bryg. Anny Łańduch, kpt. Emilii Klim, Anny Sobótki, Marty Giziewicz i Katarzyny Gruszczyńskiej. Serdecznie dziękuję za ich pracę. Sprawne działanie, dobra organizacja, kreatywność to ich wielki atut i dowód, że zgrany oraz dobrze zarządzany zespół jest kluczem do sukcesu w wielu projektach.

Żyjemy w czasach, kiedy świat mediów zmienia się niemal z dnia na dzień. Zapewne i nasze czasopismo będzie ulegało przeobrażeniom, co naturalne i nieuniknione. Życzę mu jednak, aby przetrwało kolejne stulecia w dobrej kondycji intelektualnej, służąc następnym pokoleniom czytelników.

Kiedy wydano pierwszy numer PP, podobnie jak teraz zbliżały się święta Bożego Narodzenia. Czas nadziei, wiary, miłości. I czas składania życzeń. Niniejszym czynię zadość tradycji i chciałbym z serca złożyć czytelnikom, strażakom Państwowej Straży Pożarnej, druhnom i druhom ochotniczych straży pożarnych, pracownikom cywilnym PSP, autorom PP życzenia pomyślności i zdrowia. Życzę optymizmu i spokoju ducha w niespokojnych czasach oraz wiary w to, że swoim działaniem przyczyniamy się choć trochę do zmiany świata na lepsze. Niech będzie ona motorem napędzającym nas do działania i źródłem satysfakcji.

 

Komendant Główny

Państwowej Straży Pożarnej

gen. brygadier Andrzej Bartkowiak

 

do góry