• Tłumacz języka migowego
Sprawy ochotników Elżbieta Przyłuska

100 lat minęło

16 Listopada 2022

OSP w Długiej Kościelnej świętowała we wrześniu 100 lat!

Uroczyste obchody 100. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Długiej Kościelnej odbyły się 11 września tego roku. Zacnej stulatce nadany został nowy sztandar, a zasłużonych druhów uhonorowano odznaczeniami. W uroczystości wzięli udział m.in.: poseł na Sejm RP Daniel Milewski, współorganizator obchodów - radny sejmiku województwa mazowieckiego i wiceprezes PFN Michał Góras, radna sejmiku wojewódzkiego Joanna Bala, zastępca mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tomasz Cybul, komendant powiatowy PSP w Mińsku Mazowieckim st. bryg Krzysztof Komorowski, zastępca komendanta Policji w Halinowie asp. szt. Andrzej Kowalski i Krzysztof Kuśmierowski - przedstawiciel PGE.

O początkach

Długa Kościelna to miejscowość o średniowiecznym rodowodzie, położona na Mazowszu - w zachodniej części Równiny Wołomińskiej, nad rzeką Długą. Założona została w XV w. W 1445 r. we wsi erygowano parafię rzymskokatolicką św. Anny, należącą wówczas do diecezji poznańskiej. Od tego czasu dobra ziemskie we wsi były własnością kościelną. Sekularyzowano je pod koniec XVIII w., w dobie zaborów. Od trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej wieś zmieniała kilkakrotnie przynależność państwową. Początkowo leżała w zaborze austriackim, po 1809 r. w Księstwie Warszawskim, a od 1815 r. w Królestwie Polskim.

Straż Ogniowa w Długiej Kościelnej powstała w 1922 r. O jej początkach niestety nie wiadomo zbyt wiele, ponieważ nie zachowały się żadne materiały źródłowe. Wiadomo jednak, że jej założycielem był Józef Dziedzic, który z pomocą Jana Smoderka, Józefa Bagińskiego, Józefa Wardy i Józefa Lorenta organizował pierwsze działania straży. Sprzęt do gaszenia pożarów trzymano najpierw w drewnianym baraku na darowanej działce. Jeszcze przed drugą wojną światową udało się zakupić wóz konny wyposażony w sikawkę ręczną, który dopiero w latach 70. XX w. przekazano do sąsiedniej OSP Chobot. Wtedy też zaczęto budowę remizy ze składek społecznych. Była ona jedynym ośrodkiem kultury w Długiej Kościelnej i okolicznych miejscowościach - działał tu Klub Rolnika, gościło kino objazdowe, odbywały się spotkania artystyczne, dożynki i wiejskie zabawy. OSP w Długiej Kościelnej w kwietniu 1995 r. została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Przełomowy pożar

Ważnym doświadczeniem w historii tutejszej OSP był pożar drewnianego kościoła z początku XVII w. - perły tej miejscowości, doszło do niego w 2000 r. Zrębowa konstrukcja modrzewiowego kościoła, wzmocniona lisicami, z zewnątrz oszalowana, pochodziła sprzed 1630 r. Zabytek spłonął najprawdopodobniej w wyniku podpalenia, mimo że posiadał instalację, która w przypadku wykrycia we wnętrzu ognia włączała syrenę oraz powiadamiała telefonicznie proboszcza, straż pożarną, policję i jedną z rodzin parafian. Z późnogotyckiego krucyfiksu z pierwszej połowy XVI w., umieszczonego na belce tęczowej, pozostał tylko zwęglony kikut. Spłonęły m.in. stare obrazy: neobarokowy z XVIII w., przedstawiający św. Annę i Joachima nauczających Maryję, ludowo-barokowy obraz Zmartwychwstania i XVII-wieczne malowidło przedstawiające adorację Najświętszej Maryi Panny przez chóry anielskie. Zdołano jedynie uratować kruchtę kościoła i drewnianą XVIII-wieczną dzwonnicę.

Profesjonalizacja

W styczniu 2011 r. nastąpiła rozbiórka części remizy. Pozostał tylko jeden budynek o powierzchni 78 m2. Palącą potrzebą było wybudowanie jak najszybciej nowej, spełniającej standardy i odpowiadającej na rosnące potrzeby tutejszej straży.  Budowę ze zbiórek gminnych i funduszy od sponsorów rozpoczęto w 2012 r. Nową remizę z częścią bojową i świetlicą oddano do użytku w 2015 r. To był moment przełomowy, który wywołał reakcję łańcuchową w postaci coraz większej profesjonalizacji jednostki i rozbudowywania jej kadry.

Pierwszym samochodem strażackim, który służył w OSP, był samochód marki Iskra, potem Opel de facto bez zbiornika z wodą, Star 20, Star 25 i wreszcie Star 244 - po karosażu z 2000 r. Wykonanie zabudowy gaśniczej samochodu pochłonęło ponad 100 tys. zł. Przebudowano wówczas kabinę załogi, wykonano nadbudowę pożarniczą ze schowkami na sprzęt oraz instalację wodno-pianową, instalację autopompy i elektryczną. Samochód służy do dziś. W 2010 r. jednostka pozyskała ze składek członkowskich sumę, za którą zakupiono samochód pożarniczy Ford Transit, który został przystosowany na samochód GLM8. Po wybudowaniu nowej strażnicy, w grudniu 2018 r., udało się też zakupić średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo, a w 2019 r. lekki samochód ratowniczo-gaśniczy GLBM-rT Ford Transit.

Ochotnicza Straż Pożarna w Długiej Kościelnej - podkreśla jej prezes Mirosław Lesiński - od 2012 r. utrzymuje się w pierwszej 50. woj. mazowieckiego, jeśli chodzi o liczbę wyjazdów rocznie. Mamy ich około 200. Nie bez powodu. Nasza OSP ma w swoim rejonie obwodnicę Warszawy, autostradę A2, połączenie kolejowe na trasie Warszawa-Siedlce, a także akweny - kilkuhektarowe stawy halinowskie i rzekę Długą. I dodaje: W pandemii COVID-19 obsługiwaliśmy kwarantannę, dowoziliśmy żywność dla potrzebujących mieszkańców gminy oraz zorganizowaliśmy szczepienia. Rok 2022 przyniósł kolejne wyzwanie, w które włączyła się nasza jednostka, a mianowicie pomoc obywatelom Ukrainy przez zbieranie żywności, jej transport na Ukrainę i stworzenie miejsc noclegowych dla uciekających rodzin z Ukrainy.

Obecnie w OSP służy 49 strażaków, najstarszy stażem jest Adam Ostrowski działający w tutejszej OSP od 1972 roku. Uprawnienia do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych ma 28 strażaków, a po kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy jest dwunastu. Jednostka boryka się z podobnymi problemami jak reszta OSP w kraju, m.in. odczuwalnym brakiem funduszy. Przy OSP działa też młodzieżowa i dziecięca drużyna pożarnicza, do której należy 35 dzieci. Być może to przyszłe pokolenia tej zacnej i wiekowej straży.

 

Elżbieta Przyłuska Elżbieta Przyłuska

Elżbieta Przyłuska jest filologiem polskim i historykiem sztuki, przez 10 lat była redaktorem „Przeglądu Pożarniczego”

do góry