• Tłumacz języka migowego

autor Marcin Kuźmiński

mł. bryg. Marcin Kuźmiński jest głównym specjalistą w Dziale Doskonalenia Zawodowego i Poligonu w SGSP, gdzie jest odpowiedzialny za szkolenie w zakresie Taktyki zwalczania pożarów, współautorem „Standardowych zasad postępowania podczas zdarzeń z samochodami osobowymi z napędem elektrycznym”, członkiem zespołu KG ds. GPW, prezesem fundacji cfbt.pl

Ostatnie artykuły

 • Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

  Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

  W jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie małopolskim wdrożono ujednolicony system kontroli zużycia powietrza w strefie zadymienia. We wrześniu tego roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Powietrze dla rot”. Przeprowadzono także szkolenie dla dowódców JRG z Małopolski, którzy wdrożą system w swoich jednostkach.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-11-16
 • Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

  Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

  We wrześniowym numerze PP zaprezentowaliśmy Państwu rys historyczny zagadnienia zarządzania powietrzem podczas korzystania z ochrony układu oddechowego. Przyjrzyjmy się teraz rozwojowi tej tematyki w naszym kraju.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-10-17
 • Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

  Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

  Przez 30 lat funkcjonowania PSP ramy legislacyjne i system szkolenia ewoluowały, aby móc uwzględniać realia funkcjonowania tej formacji. Wnikliwy obserwator zauważy jednak, że istnieją pewne fundamentalne aspekty bezpieczeństwa, które pozostają niezmienne, mimo płynności ich komponentów.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-09-15
wszystkie artykuły autora

do góry