• Tłumacz języka migowego

autor Tomasz Węsierski

Ostatnie artykuły

 • Niebezpiecznie w ocynkowniach

  Niebezpiecznie w ocynkowniach

  Jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań mających na celu zabezpieczenie powierzchni podatnych na korozje jest cynkowanie. W zakładach, które się nim zajmują, przeprowadzane są skomplikowane procesy technologiczne z udziałem niebezpiecznych substancji. Na co powinni zwrócić uwagę strażacy, gdy do niebezpiecznego zdarzenia dojdzie na terenie takiego przedsiębiorstwa?

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2023-06-14
 • Nadtlenki organiczne

  Nadtlenki organiczne

  Nadtlenki organiczne należą do tych grup związków chemicznych, których niekontrolowane uwolnienie może być przyczyną trudnego do przewidzenia ciągu reakcji chemicznych. Do zapłonu dochodziło w tak prozaicznych wypadkach, jak zamiatanie rozsypanego nadtlenku słomianą miotłą czy też wzajemne tarcie kryształków substancji w pojemniku - zdarzało się to np. dla nadtlenku benzoilu.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2023-02-17
 • Ciecze polarne vs piany gaśnicze

  Ciecze polarne vs piany gaśnicze

  Na jakie efekty możemy liczyć w przypadku pożaru cieczy polarnych, mając do dyspozycji nieprzeznaczone do nich środki pianotwórcze oraz wodę? Czy wszystkie ciecze polarne szybko niszczą pianę, a środki alkoholoodporne to zawsze jedyne rozwiązanie?

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-05-20
 • X423. To oznacza problemy

  X423. To oznacza problemy

  Wśród wielu wykorzystywanych przemysłowo substancji chemicznych istnieje dość duża grupa chemikaliów stwarzających dodatkowe zagrożenie na skutek reakcji z wodą. Ich niekontrolowane uwolnienie może okazać się bardzo niebezpieczne w trakcie operowania prądami gaśniczymi. Wydzielające się w reakcji z wodą gazy mogą mieć charakter toksyczny, palny, żrący lub też posiadać charakterystykę mieszaną.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-04-11
 • Neutralizatory w ratownictwie chemicznym

  Neutralizatory w ratownictwie chemicznym

  Wzrost ilości przewożonych, magazynowanych oraz przetwarzanych substancji chemicznych zwiększa z roku na rok ryzyko ich niekontrolowanego uwolnienia. Jedną z metod ograniczających rozprzestrzenianie się zagrożenia jest wykorzystanie neutralizatorów chemicznych.

  Dział
  Ratownictwo i ochrona ludności
  Data publikacji
  2022-03-15
wszystkie artykuły autora

do góry