• Tłumacz języka migowego
Strona główna/Sprawy ochotników

Sprawy ochotników

znaleziono wiadomości: 19

Niby nic…

Niby nic…

Niby nic…

Ochotnicza straż pożarna w podwarszawskim Nadarzynie powstała w 1906 r. W ostatnich latach rozsławiła ją na cały świat najpopularniejsza polska orkiestra dęta, prowadzona od 1998 r. przez Mirosława Chilmanowicza.

(Bez)błędna organizacja łączności

(Bez)błędna organizacja łączności

(Bez)błędna organizacja łączności

Sprawna wymiana informacji na miejscu akcji możliwa jest tylko wtedy, gdy kierujący działaniami ratowniczymi uniknie błędów w organizowaniu łączności. Warto poznać te, które powtarzają się najczęściej i zawczasu zabezpieczyć się przed nimi.

Inspekcje OSP po nowemu

Inspekcje OSP po nowemu

Inspekcje OSP po nowemu

Inspekcje gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przeprowadza się zgodnie z wystandaryzowanymi kryteriami, określonymi w zarządzeniu komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Pozwalają one precyzyjnie ocenić możliwości operacyjne każdej jednostki.

Nie tylko wypoczynek

Nie tylko wypoczynek

Nie tylko wypoczynek

Pierwszym krokiem do tego, by zostać strażakiem ochotnikiem, a nawet strażakiem zawodowym, są nierzadko młodzieżowe drużyny pożarnicze, działające przy wielu ochotniczych strażach pożarnych. 

Środki z ubezpieczeń

Środki z ubezpieczeń

Środki z ubezpieczeń

Ochotnicze straże pożarne na co dzień borykają się z wieloma problemami. Wśród nich najistotniejsze jest utrzymanie odpowiedniego poziomu gotowości bojowej oraz podnoszenie jakości niesionej pomocy. Większość jednostek nieustannie podejmuje starania o pozyskanie środków na potrzeby związane z ich funkcjonowaniem. Nowe możliwości otwierają zmiany w sposobie przyznawania środków z ubezpieczeń od ognia.

Im trudniej, tym lepiej

Im trudniej, tym lepiej

Im trudniej, tym lepiej

Każdy mieszkaniec miejscowości oddalonej od większej aglomeracji wie, jak ważne są ochotnicze straże pożarne. Przykładem doskonałego zrozumienia lokalnych potrzeb jest działalność OSP w Niebieszczanach w powiecie sanockim. Tam wyzwania motywują, a nie zniechęcają. 

Perspektywa praktyka

Perspektywa praktyka

Perspektywa praktyka

Druhowie ochotniczych straży pożarnych to nieoceniona i niezbędna siła w walce o życie, zdrowie i mienie podczas różnych zdarzeń. Jednak by walka ta była skuteczna i profesjonalna, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie do działań, czyli szkolenia. 

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych

Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych

Majątek i fundusze OSP pochodzą z różnych źródeł – ze składek członkowskich, darowizn, spadków i zapisów, z dochodów z majątku i imprez, z ofiarności publicznej oraz z wpływów z działalności gospodarczej. Bardzo istotnym elementem zasilającym budżet OSP są dotacje z budżetu państwa.

Doceniajmy się!

Doceniajmy się!

Doceniajmy się!

O roli ochotniczych straży pożarnych w budowaniu bezpieczeństwa kraju oraz współpracy z Państwową Strażą Pożarną w rozmowie z gen. brygadierem Leszkiem Suskim.

do góry