• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 4

Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne

Nadtlenki organiczne należą do tych grup związków chemicznych, których niekontrolowane uwolnienie może być przyczyną trudnego do przewidzenia ciągu reakcji chemicznych. Do zapłonu dochodziło w tak prozaicznych wypadkach, jak zamiatanie rozsypanego nadtlenku słomianą miotłą czy też wzajemne tarcie kryształków substancji w pojemniku - zdarzało się to np. dla nadtlenku benzoilu.

Ciecze polarne vs piany gaśnicze

Ciecze polarne vs piany gaśnicze

Ciecze polarne vs piany gaśnicze

Na jakie efekty możemy liczyć w przypadku pożaru cieczy polarnych, mając do dyspozycji nieprzeznaczone do nich środki pianotwórcze oraz wodę? Czy wszystkie ciecze polarne szybko niszczą pianę, a środki alkoholoodporne to zawsze jedyne rozwiązanie?

X423. To oznacza problemy

X423. To oznacza problemy

X423. To oznacza problemy

Wśród wielu wykorzystywanych przemysłowo substancji chemicznych istnieje dość duża grupa chemikaliów stwarzających dodatkowe zagrożenie na skutek reakcji z wodą. Ich niekontrolowane uwolnienie może okazać się bardzo niebezpieczne w trakcie operowania prądami gaśniczymi. Wydzielające się w reakcji z wodą gazy mogą mieć charakter toksyczny, palny, żrący lub też posiadać charakterystykę mieszaną.

Neutralizatory w ratownictwie chemicznym

Neutralizatory w ratownictwie chemicznym

Neutralizatory w ratownictwie chemicznym

Wzrost ilości przewożonych, magazynowanych oraz przetwarzanych substancji chemicznych zwiększa z roku na rok ryzyko ich niekontrolowanego uwolnienia. Jedną z metod ograniczających rozprzestrzenianie się zagrożenia jest wykorzystanie neutralizatorów chemicznych.

do góry