• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 16

Więzienny American dream ppoż.

Więzienny American dream ppoż.

Więzienny American dream ppoż.

W jaki sposób budowane są więzienia? Tak, żeby nie było jak z nich uciec. I tu od razu rzuca się w oczy podstawowy problem: jak rozwiązać kwestię ewakuacji, kiedy powierzchnia jest mocno ograniczona, a pożary często stanowią efekt celowego działania, mającego na celu ułatwienie ucieczki lub porachunków między więziennymi gangami.

Chroń broń

Chroń broń

Chroń broń

Jak podaje szwajcarska organizacja Small Arms Survey, zajmująca się monitorowaniem zagadnień związanych z posiadaniem broni palnej, obywatele Stanów Zjednoczonych są najbardziej uzbrojonym społeczeństwem na świecie. Temat pożarów wywoływanych użyciem broni palnej przez wiele lat jednak pomijano, bo traktowany był jako bardziej polityczny niż dotyczący faktycznych zagrożeń.

Pożary szpitali covidowych

Pożary szpitali covidowych

Pożary szpitali covidowych

Choć pandemia nie jest już tematem numer jeden, to nie można lekceważyć zagrożenia pandemicznego i nie wyciągać żadnych wniosków systemowych. Następna może być już bardziej zjadliwa i nie pozostawi miejsca na radosną improwizację.  

Historia podręcznego sprzętu gaśniczego

Historia podręcznego sprzętu gaśniczego

Historia podręcznego sprzętu gaśniczego

Chociaż ocenia się, że śmiercią techniczną (oznaczającą stan, kiedy urządzenie nie spełnia już minimalnych wymogów formalnoprawnych bądź użytkowych) „umiera” około 90-95% gaśnic, to odrzucenie ich jako użytecznego narzędzia byłoby poważnym błędem. Przydatność lekkiego, podręcznego sprzętu służącego do likwidacji zarzewi pożaru przez jedną, nawet słabo wyszkoloną osobę odkryto już w XVIII w.

Psychologia w ewakuacji

Psychologia w ewakuacji

Psychologia w ewakuacji

Projektując budynek i wyznaczając drogi ewakuacyjne, architekci i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych w większości przypadków koncentrują się na wymogach związanych z odległościami. Ale czy to jest jedyne słuszne podejście i jedyny parametr, który należy brać pod uwagę?

Alternatywne formy ewakuacji

Alternatywne formy ewakuacji

Alternatywne formy ewakuacji

Twardą weryfikacją przyjmowanych założeń ewakuacji oraz impulsem do ich rozwoju i wykreowania nowych koncepcji awaryjnego opuszczania wysokościowców był atak na WTC. Niektóre z nowych rozwiązań wyglądają na wyjątkowo ekscentryczne - pytanie, czy są dziełem wizjonerów, czy fantazjujących amatorów. A może warto przyjrzeć im się bliżej?

Niekonwencjonalnie okiełznane

Niekonwencjonalnie okiełznane

Niekonwencjonalnie okiełznane

Zwalczanie pożarów metali stanowi dla strażaków poważne wyzwanie ze względu na bardzo wysoką temperaturę płomieni, wykluczającą użycie jako środka gaśniczego podawanej w klasyczny sposób wody. W praktyce ich działania ograniczają się zatem do zabezpieczenia otoczenia przed rozprzestrzenianiem się ognia i oczekiwania na samoistne wygaśnięcie lub wypalenie się paliwa.

Ewakuować, ale jak?

Ewakuować, ale jak?

Ewakuować, ale jak?

Budynki to nasz bezpieczny świat. Niestety istnieją zagrożenia, które mogą przemienić schronienie w pułapkę. W razie pożaru, zagrożenia bombowego, terrorystycznego, chemicznego, biologicznego czy radioaktywnego, aby się uratować, konieczna jest ewakuacja. Niełatwe zagadnienie jej organizacji i ulepszenia opisał w swojej monografii Paweł Wolny.

Wyzysk ponad bezpieczeństwo?

Wyzysk ponad bezpieczeństwo?

Wyzysk ponad bezpieczeństwo?

Wielkie firmy, wielkie pieniądze, a z drugiej strony jedno z najbiedniejszych państw Azji. Czy można zakończyć pogoń za zyskiem, „eksport ryzyka” produkcji odzieży i związane z nim poważne zagrożenia dla tych, którzy są tym „eksportem” obciążeni? Straty - ludzkie i finansowe są ogromne. Jak przeciwdziałać zagrożeniom może lokalny system ochrony przeciwpożarowej?

(Nie)słodka historia

(Nie)słodka historia

(Nie)słodka historia

7 lutego 2008 r. w okolicach godz. 19.15 na terenie fabryki Port Wentworth w Georgii, należącej do Imperial Sugar Company, doszło do serii potężnych wybuchów wywołanych pyłem cukrowym.

do góry