• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 11

Rydwany ognia

Rydwany ognia

Rydwany ognia

Pożary autobusów niestety nie są zjawiskiem lokalnym. Wręcz przeciwnie - stanowią zauważalny problem na całym świecie, a liczba takich pożarów w ostatnich latach wzrasta. W Polsce statystycznie pożar w autobusie powstaje co drugi dzień.

Oględziny miejsca pożaru

Oględziny miejsca pożaru

W 2016 r. Państwowa Straż Pożarna zarejestrowała 126 228 pożarów. W ich wyniku zginęło 488 osób, a 4205 zostało rannych. W wyniku pożarów spaleniu uległo mienie wartości ponad 1,1 mld złotych [1].

Kosztowne błędy biegłego

Kosztowne błędy biegłego

Kosztowne błędy biegłego

Instytucja biegłego sądowego i dowodu z jego opinii odgrywają istotną rolę zarówno w postępowaniu karnym, jak i cywilnym. Opinia biegłego staje się nierzadko niezastąpionym środkiem dowodowym i stanowi często podstawę rozstrzygnięć istotnych kwestii procesowych.  

Ślady popożarowe

Ślady popożarowe

Ślady popożarowe

Pożar, jako żywiołowy proces spalania, najczęściej zaciera ślady swojego zainicjowania, kolejnych faz rozwoju, jak i ślady pozostawione przez sprawcę w przypadku celowego podpalenia. Ślady na miejscu pożaru ulegają ciągłym zmianom od rozpoczęcia do zakończenia procesu palenia, a także na skutek przebiegu działań ratowniczych – i dlatego ich ujawnienie nie jest łatwe.

Komin pod lupą

Komin pod lupą

Komin pod lupą

Często bagatelizowana jest rola kominów i instalacji spalinowych. Zwłaszcza zaś ich wpływ na prawidłowe działanie urządzeń grzewczych, a co najistotniejsze – bezpieczeństwo użytkowników.

Bezpieczny kominek

Bezpieczny kominek

Bezpieczny kominek

Kominki to urządzenia grzewcze powszechnie stosowane w budownictwie jednorodzinnym jako źródło ciepła. Jakie zagrożenia pożarowe wiążą się z ich eksploatacją?

Pożary samojezdnych maszyn górniczych

Pożary samojezdnych maszyn górniczych

Pożary samojezdnych maszyn górniczych

Pożary podziemne to jedno z największych zagrożeń w kopalniach rud miedzi.

Nie tylko rolniczy problem

Nie tylko rolniczy problem

Nie tylko rolniczy problem

Dane statystyczne zbierane przez Komendę Główną PSP pokazują, że każdego roku w naszym kraju dochodzi do około tysiąca pożarów maszyn rolniczych, traktorów oraz innych środków transportu związanych z rolnictwem. Najczęściej powstają latem, podczas wzmożonych prac polowych. Nierzadko zapaleniu ulegają prasy do zbierania słomy.

Ale czad!

Ale czad!

Ale czad!

W okresie jesienno-zimowym swoje żniwo zbiera tlenek węgla. Jak się przed nim uchronić?

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych

Nowoczesny samochód, mimo że stanowi produkt nowoczesnej technologii, nie jest wolny od zagrożenia powstania i rozprzestrzenienia się pożaru. W stosunkowo niewielkiej kubaturze pojazdu zgromadzonych jest wiele powiązanych ze sobą części i urządzeń mechanicznych oraz materiałów, paliw i płynów palnych. 

do góry