PRENUMERATA

Cena prenumeraty na 2021 r: rocznej – 84 zł, w tym 8% VAT, półrocznej – 42 zł, w tym 8% VAT.

Zamówienia przyjmuje redakcja do 22 stycznia 2021 r.

Formularz zamówienia dostępny jest tutaj: KLIKNIJ ABY POBRAĆ 

(Naciśnij prawy przycisk myszy na powyższym linku i z menu kontekstowego wybierz „zapisz element docelowy jako”.)

Prosimy o wysyłanie wypełnionego formularza zamówienia (koniecznie w formacie EXCEL) na adres: pp@kgpsp.gov.pl z dopiskiem „Prenumerata 2021”.

Zamówienie zostanie zrealizowane po dokonaniu przez Zamawiającego wpłaty na konto KG PSP.

Faktury będą wystawiane po zaksięgowaniu wpłaty.

UWAGA: w tytule przelewu prosimy o wpisanie „Prenumerata 2021” oraz danych osoby zamawiającej prenumeratę.

Wpłaty niepoprzedzone zamówieniem będą zwracane bez realizacji.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mailem: pp@kgpsp.gov.pl lub telefonicznie: +48 22 523 33 06

Nr rachunku:

Komenda Główna PSP

ul. Podchorążych 38

00-463 Warszawa

NBP O/Okr. W-wa 52 1010 1010 0047 9222 3000 0000

 

 

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO, informujemy, że:

I.  Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 39 00, fax. 22 523 30 16, e-mail: sekretariat_kg@kgpsp.gov.pl)
.
II .W Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – bryg. Wiesław Puchalski: (00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38, tel. 22 523 33 69, fax. 22 523 30 16, email: iod@kgpsp.gov.pl


III. Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane przetwarzane będą:

 1. w celu wykonania i na podstawie zawartej umowy - zamówienia prenumeraty, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu realizacji obowiązku podatkowego oraz innych obowiązkach ciążących na administratorze na podstawie obowiązujących przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 3. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV.  Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym administrator ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy oraz inne instytucje państwowe, a także podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe, poligraficzne i inne usługi niezbędne do realizacji zamówienia oraz podmioty dostarczające przesyłki;
Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych : Nie przekazujemy Państwa danych do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.


V.  Okres przechowywania danych

VI.  Prawa osoby, której dane są przetwarzane

Przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych - jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 6. prawo do przenoszenia danych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego;
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy (prenumeraty). Brak podania danych będzie skutkowało niemożności zawarcia umowy (prenumeraty) w celu realizacji zamówienia.

VIII. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO