WYDAWCA:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


REDAKCJA:

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. 022 523-33-06, fax 022 523-33-05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl
adres internetowy: www.ppoz.pl


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

bryg. Anna ŁAŃDUCH
Redaktor naczelny
tel. 022 523 33 07 lub tel. MSWiA 533-07
e-mail: alanduch@kgpsp.gov.pl

kpt. Emilia KLIM
Zastępca radaktora naczelnego 
tel. 022 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06
e-maileklim@kgpsp.gov.pl

Anna SOBÓTKA
Sekretarz redakcji
tel. 022 523 34 27 lub tel. MSWiA 534-27
e-mail: asobotka@kgpsp.gov.pl

Marta GIZIEWICZ
tel. 022 523 33 98 lub tel. MSWiA 533-98
e-mail: mgiziewicz@kgpsp.gov.pl

Artur KOWALCZYK
tel. 022 523 33 08 lub tel. MSWiA 533-08
e-mail: akowalczyk@kgpsp.gov.pl

Administracja i reklama

tel. 022 523-33-06, fax 022 523-33-05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl

 

RADA REDAKCYJNA:

Przewodniczący:
nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Członkowie:
st. bryg. Paweł Rochala
st. bryg. dr inż.Paweł Janik
st. bryg. Janusz Gancarczyk
st. bryg. Marceli Sobol
st. bryg. Jacek Zalech
st. bryg. Marek Piekutowski
mł. bryg. dr hab. inż Paweł Gromek
bryg. Krzysztof Batorski