Kontakt

WYDAWCA:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


REDAKCJA:

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. 022 523-33-06, fax 022 523-33-05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl
adres internetowy: www.ppoz.pl


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

mł. bryg. Anna ŁAŃDUCH
Redaktor naczelny
tel. 022 523 33 07 lub tel. MSWiA 533-07
e-mail: alanduch@kgpsp.gov.pl

Anna SOBÓTKA
Sekretarz redakcji
tel. 022 523 34 27 lub tel. MSWiA 534-27
e-mail: asobotka@kgpsp.gov.pl

Katarzyna GRUSZCZYŃSKA
Administracja i reklama
tel. 022 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06
e-mail: kgruszczynska@kgpsp.gov.pl

mł.ogn. Emilia KLIM
tel. 022 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06
e-mail: 
eklim@kgpsp.gov.pl

asp. Tomasz BANACZKOWSKI
tel. 022 523 33 98 lub tel. MSWiA 533-98
e-mail: tbanaczkowski@kgpsp.gov.pl

 


RADA REDAKCYJNA:

Przewodniczący:
st. bryg. Andrzej Bartkowiak


Członkowie:

st. bryg. Paweł Rochala
st. bryg. dr inż.Paweł Janik
st. bryg. Janusz Gancarczyk
bryg. Marceli Sobol
bryg. Jacek Zalech
st. kpt. dr hab. inż Paweł Gromek
st. kpt. Marek Piekutowski
st.kpt. Krzysztof Batorski