Kontakt

WYDAWCA:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej


REDAKCJA:

00-463 Warszawa, ul. Podchorążych 38
tel. 022 523-33-06, fax 022 523-33-05
e-mail: pp@kgpsp.gov.pl
adres internetowy: www.ppoz.pl


ZESPÓŁ REDAKCYJNY:

mł. bryg. Anna ŁAŃDUCH
Redaktor naczelny
tel. 022 523 33 07 lub tel. MSWiA 533-07
e-mail: alanduch@kgpsp.gov.pl

st. bryg. Paweł ROCHALA
Redaktor naczelny wz.
tel. 022 523 30 89 lub tel. MSWiA 530-89
e-mail: prochala@kgpsp.gov.pl

Anna SOBÓTKA
Sekretarz redakcji
tel. 022 523 34 27 lub tel. MSWiA 534-27
e-mail: asobotka@kgpsp.gov.pl

Katarzyna GRUSZCZYŃSKA
Administracja i reklama
tel. 022 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06
e-mail: kgruszczynska@kgpsp.gov.pl 

mł. kpt. Emilia KLIM
tel. 022 523 33 06 lub tel. MSWiA 533-06
e-mail: 
eklim@kgpsp.gov.pl

Artur KOWALCZYK
tel. 022 523 33 08 lub tel. MSWiA 533-08
e-mail: akowalczyk@kgpsp.gov.pl


RADA REDAKCYJNA:

Przewodniczący:
nadbryg. Andrzej Bartkowiak

Członkowie:
st. bryg. Paweł Rochala
st. bryg. dr inż.Paweł Janik
st. bryg. Janusz Gancarczyk
bryg. Marceli Sobol
st. bryg. Jacek Zalech
mł.bryg. dr hab. inż Paweł Gromek
mł.bryg. Marek Piekutowski
st.kpt. Krzysztof Batorski