• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 3

Budynki inwentarskie (cz. 1)

Budynki inwentarskie (cz. 1)

Budynki inwentarskie (cz. 1)

Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej postępuje modernizacja budynków powstających w gospodarstwach rolnych. Zwiększenie świadomości specyfiki projektowania budynków przeznaczonych dla rolnictwa ma odzwierciedlenie w spadku liczby pożarów tych obiektów na przestrzeni ostatnich 5 lat. 

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie (cz.2)

Budynki inwentarskie muszą spełniać określone prawem warunki. W poprzednim numerze omówiliśmy regulacje krajowe, tym razem przedstawię wymagania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynków rolniczych, w tym inwentarskich opracowane przez Europejski Związek Organizacji Ochrony Przeciwpożarowej. 

Jądrowe standardy

Jądrowe standardy

Jądrowe standardy

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, a raczej tworzenie jej koncepcji, to plany modyfikowane od kilkunastu lat. Ostatnio przyjęto, że uruchomienie pierwszego bloku reaktora jądrowego nastąpi w 2024 r.

do góry