• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 1

Sztandary po nowemu

Sztandary po nowemu

Sztandary po nowemu

Mamy nowe rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 26 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oraz trybu nadawania sztandaru jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży Pożarnej (DzU 2018 poz. 1943). Dokument doprecyzowuje i uszczegóławia wygląd sztandarów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. A głównym jego celem jest wyeliminowanie rozbieżności w ich

do góry