• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 25

Emilka lata i gasi

Emilka lata i gasi

Emilka lata i gasi

Poczta kanadyjska uczciła niezwykłą kobietę.

Pożar Troi

Pożar Troi

Pożar Troi

Suwerenny Rycerski Zakon Szpitalników św. Jana z Jerozolimy, Rodos i Malty to podmiot prawa międzynarodowego. Znany jest w historii pod różnymi nazwami, używanymi zamiennie w kolejnych okresach jego dziejów. Najpopularniejsza z nich to Zakon Kawalerów Maltańskich.

Nowojorska hekatomba

Nowojorska hekatomba

Nowojorska hekatomba

Kolekcjonując pocztówki o tematyce pożarniczej, można natrafić na wyjątkowe okazy. Niosą one ze sobą nie tylko walory estetyczne, ale są również źródłami historycznymi. Jedną z takich perełek jest unikalna karta pocztowa, wydana w 1903 r. w USA.

Cieszą dzieci i kolekcjonerów

Cieszą dzieci i kolekcjonerów

Cieszą dzieci i kolekcjonerów

Poczta Danii 9 listopada 1995 r. wydała serię czterech znaczków poświęconą rodzimym zabawkom dla dzieci. Dwa z nich dotyczą tematyki strażackiej. Na tym prezentowanym powyżej przedstawiono modele pojazdów pożarniczych: gaśniczego, oświetleniowego i ambulansu Falck, zabudowanych na podwoziach samochodu Bedford z lat 1935-36.

Szczegół gaśniczy

Szczegół gaśniczy

Szczegół gaśniczy

Z okazji Międzynarodowego Tygodnia Pisania Listów 9 października 2020 r. wydano w Japonii serię 55 znaczków przedstawiających 55 drzeworytów japońskiego malarza i grafika Udagawy Hiroshige (1797-1858), będących artystyczną ilustracją jego podróży z Edo do Kioto, szlakiem drogowym zwanym Tokaido.

Pamiątka po statku

Pamiątka po statku

Pamiątka po statku

20 lipca 1987 r. poczta Jugosławii wydała serię dwóch znaczków pod hasłem „Walka z pożarami”. Jeden z nich przedstawia samolot gaśniczy Canadair CL-215, drugi (na zdjęciu) bliżej nieopisany statek w czasie akcji gaśniczej.

Kaskada kryzysów

Kaskada kryzysów

Kaskada kryzysów

Problem badawczy analizowany w publikacji dotyczy efektu kaskadowego jako wyzwania dla systemu zarządzania kryzysowego. Rozumiany jest on przez autorów jako „wywołany zdarzeniem inicjującym, np. katastrofą, łańcuch powiązanych ze sobą sekwencyjnych zdarzeń niekorzystnych, materializujących w sposób równoległy i następczy różnorodne zagrożenia o trudno przewidywalnej dynamice i zasięgu, których skutki destrukcyjnie

Pożar pod łokciem

Pożar pod łokciem

Pożar pod łokciem

Marco Ventura jest uznanym mediolańskim grafikiem, malarzem i ilustratorem, którego dzieła są często tematem znaczków pocztowych. Poczta Watykanu wykorzystała jego alegoryczne obrazy w serii dwóch znaczków upamiętniających wybitnych rosyjskich pisarzy, Antoniego Czechowa i Lwa Tołstoja. Szczególną uwagę zwraca znaczek z postaciami i wydarzeniami z powieści tego ostatniego. Pod łokciem Anny Kareniny możemy dostrzec epizod z

Drezdeńskie 150-lecie

Drezdeńskie 150-lecie

Drezdeńskie 150-lecie

Już od 1863 r. w Dreźnie działała ochotnicza straż pożarna. Szybki rozwój przemysłu i infrastruktury spowodował, że 1 lipca 1868 r. Rada Miasta powołała zawodową straż pożarną.

Rycerz od ognia

Rycerz od ognia

Rycerz od ognia

Z okazji 100-lecia Rycerstwa Niepokalanej, 14 października 2017 r. wszedł do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy z przywieszką. 

do góry