• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 63

Ontologia reprezentująca dane niezbędne podczas zdarzeń pożarowych w budynkach

Ontologia reprezentująca dane niezbędne podczas zdarzeń pożarowych w budynkach

Do bezpiecznego i efektywnego podejmowania działań ratowniczych niezbędna jest wiedza dotycząca budynku, w którym doszło do zdarzenia oraz o jego otoczeniu. Jednak ze względu na chaotyczny i trudny do przewidzenia charakter rozwoju pożarów strażacy często operują błędnymi, sprzecznymi lub otrzymywanymi z opóźnieniem informacjami, co może mieć istotny wpływ na przebieg ich działań.

Czy służby ratownicze są przygotowane na gaszenie pojazdów elektrycznych? Ankieta krajowa

Czy służby ratownicze są przygotowane na gaszenie pojazdów elektrycznych? Ankieta krajowa

Czy strażacy są dobrze przygotowani do interwencji podczas zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów elektrycznych? Czy istnieją różnice w podejściu do tego problemu w różnych krajach czy regionach? Aby uzyskać odpowiedź na te pytania, przeprowadzono ankietę dotyczącą wiedzy ratowników w zakresie zarządzania interwencjami oraz doświadczeniami szkoleniowymi związanymi z gaszeniem pojazdów elektrycznych.

Uczenie się pożarów bez pożarów w organizacjach samorządowych? Analiza ryzyka jako podstawa rozwoju zarządzania zdarzeniami kryzysowymi

Uczenie się pożarów bez pożarów w organizacjach samorządowych? Analiza ryzyka jako podstawa rozwoju zarządzania zdarzeniami kryzysowymi

Jak samorządy przygotowują się na zdarzenia kryzysowe? Postanowiła to zbadać autorka tekstu, biorąc na warsztat sytuację w Szwecji. W tym kraju urzędnicy różnych szczebli mają obowiązek analizować ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze kryzysowym i przygotowywać społeczność lokalną na zagrożenie.

Gaszenie pożarów a nowotwory: metaanaliza badań kohortowych w kontekście identyfikacji zagrożeń nowotworowych

Gaszenie pożarów a nowotwory: metaanaliza badań kohortowych w kontekście identyfikacji zagrożeń nowotworowych

Artykuł został poświęcony badaniu związku zachorowalności na nowotwory i pracy strażaka. Stanowiło ono element szerszego przedsięwzięcia realizowanego przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC - International Agency for Research on Cancer).

Przegląd dobrych praktyk stosowanych przez strażaków podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych (PV)

Przegląd dobrych praktyk stosowanych przez strażaków podczas pożarów instalacji fotowoltaicznych (PV)

W artykule przedstawiono znajdujące się w różnych dokumentach i publikacjach rekomendowane praktyki gaszenia pożarów instalacji fotowoltaicznych.

Metodologia dochodzeń pożarowych dla budynków

Metodologia dochodzeń pożarowych dla budynków

Dochodzenia pożarowe mają na celu określenie okoliczności, które doprowadziły do pożaru i wywarły wpływ na jego specyficzny w danej sytuacji przebieg. Jako czynność wymagająca wiedzy naukowej i znajomości odpowiednich technik muszą zostać zaplanowane i poprowadzone zgodnie z przyjętym protokołem postępowania.

Odpowiedź organizmu strażaka jest uzależniona od parametrów ciśnienia oraz nadciśnienia tętniczego krwi

Odpowiedź organizmu strażaka jest uzależniona od parametrów ciśnienia oraz nadciśnienia tętniczego krwi

Problemy z układem sercowo-naczyniowym są powodem do zaniepokojenia, ponieważ wiąże się z nimi ponad 50% zgonów strażaków na służbie. Wielu funkcjonariuszy cierpi na nadciśnienie.

Zakres i analiza bibliometryczna metod prowadzenia ćwiczeń z ewakuacji pożarowej w budynkach: przegląd

Zakres i analiza bibliometryczna metod prowadzenia ćwiczeń z ewakuacji pożarowej w budynkach: przegląd

W artykule dokonano przeglądu metod szkolenia z zakresu ewakuacji pożarowej w budynkach. Posłużono się metodologią PRISMA, uwzględniającą minimalny zestaw elementów niezbędnych do prawidłowego raportowania przeglądów systematycznych i metaanaliz, co pozwoliło stworzyć przejrzysty i kompletny raport z badań.

Wskaźniki zagrożenia pożarowego: szwedzkie studium przypadku

Wskaźniki zagrożenia pożarowego: szwedzkie studium przypadku

Wskaźniki zagrożenia pożarowego lub systemy jego oceny to narzędzia szacowania ryzyka pożarowego. Badania naukowe dają różne wyniki w zależności od rejonu świata, którego dotyczą. Jednak parametry te nie zostały jeszcze przeanalizowane w kontekście Szwecji. W związku z tym autorzy artykułu postanowili przyjrzeć się czterem wskaźnikom zagrożenia pożarowego, opierając się na szwedzkich warunkach pogodowych.

Kto steruje komunikacją w czasie katastrof? Analiza struktury oraz wpływu sieci Twittera w czasie pożarów typu wildfire

Kto steruje komunikacją w czasie katastrof? Analiza struktury oraz wpływu sieci Twittera w czasie pożarów typu wildfire

Autorka tekstu przeanalizowała łącznie 12 193 tweety, które publikowano podczas pożaru w Almeda (Oregon, USA) w 2020 r. Okazuje się bowiem, że informacje na Twitterze rozpowszechniane przez obywateli wykazują wyraźną klastrową strukturę sieciową - mają one większe znaczenie niż media tradycyjne.

do góry