• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 3

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 3

W jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP w województwie małopolskim wdrożono ujednolicony system kontroli zużycia powietrza w strefie zadymienia. We wrześniu tego roku w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Krakowie odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące projekt „Powietrze dla rot”. Przeprowadzono także szkolenie dla dowódców JRG z Małopolski, którzy wdrożą system w swoich jednostkach.

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 2

We wrześniowym numerze PP zaprezentowaliśmy Państwu rys historyczny zagadnienia zarządzania powietrzem podczas korzystania z ochrony układu oddechowego. Przyjrzyjmy się teraz rozwojowi tej tematyki w naszym kraju.

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

Planuj, Zarządzaj, Monitoruj! cz. 1

Przez 30 lat funkcjonowania PSP ramy legislacyjne i system szkolenia ewoluowały, aby móc uwzględniać realia funkcjonowania tej formacji. Wnikliwy obserwator zauważy jednak, że istnieją pewne fundamentalne aspekty bezpieczeństwa, które pozostają niezmienne, mimo płynności ich komponentów.

do góry