• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 4

Logistyka długotrwałych akcji w PSP

Logistyka długotrwałych akcji w PSP

Logistyka długotrwałych akcji w PSP

Skuteczne prowadzenie długotrwałych działań ratowniczo-gaśniczych wymaga zapewnienia zabezpieczenia logistycznego jednostek PSP, które działa też na rzecz innych podmiotów ratowniczych zaangażowanych w te działania. Składa się na to dostawa środków zaopatrzenia i usług logistycznych.

Nowa odsłona ubrań specjalnych

Nowa odsłona ubrań specjalnych

Nowa odsłona ubrań specjalnych

Ubranie specjalne jest istotnym czynnikiem mającym gwarantować (choć nie samo w sobie i nie samo przez się) bezpieczeństwo pracy strażaka. O jego roli i znaczeniu w codziennych zmaganiach tysięcy strażaków nie trzeba nikogo przekonywać.

Fałszywe alarmy z SSP

Fałszywe alarmy z SSP

Fałszywe alarmy z SSP

Poprawnie zaprojektowane systemy przeciwpożarowe pozwalają na bezzwłoczne rozpoznanie zagrożenia, sprawną ewakuację użytkowników oraz umożliwiają ugaszenie pożaru we wczesnej fazie jego rozwoju bądź ograniczenie jego skutków. Istotnym utrudnieniem są fałszywe alarmy. Mimo szeregu metod zabezpieczających przed ich powstawaniem wciąż stanowią znaczny procent wszystkich wykrytych zagrożeń.

Certyfikacja wczoraj i dziś

Certyfikacja wczoraj i dziś

Certyfikacja wczoraj i dziś

Od momentu utworzenia w 1972 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince (OBROP) - później Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy czuwał nad procesem wydawania dopuszczeń do użytku wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej oraz prowadził działalność badawczą w obszarze certyfikacji i krajowych ocen technicznych.

do góry