• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 3

Zasady organizacji doskonalenia zawodowego

Zasady organizacji doskonalenia zawodowego

W „Zasadach organizacji doskonalenia zawodowego w Państwowej Straży Pożarnej” zapisano, że „potrzeba doskonalenia zawodowego wynika z rozwoju nauki, techniki, ze zmian technologicznych wytwarzania oraz potrzeby samodzielności w działaniu”, można zatem powiedzieć, że oznacza konieczność dotrzymywania kroku otaczającemu światu. Niezbędne jest tu dodanie, że strażacy czują wewnętrzną potrzebę rozwijania swoich

Bracia w dymie

Bracia w dymie

Bracia w dymie

Doceniając szczególną postawę obywatelską ochotniczego pożarnictwa „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” (..)- taka preambuła otwiera ustawę z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (dalej: ustawa OSP). Była już o niej mowa na łamach PP 1/2022, ale przyszedł czas, by uzupełnić jakże istotne kwestie przygotowania strażaków OSP do udziału w działaniach ratowniczych.

Kształcenie w zawodach pożarniczych

Kształcenie w zawodach pożarniczych

Kształcenie w zawodach pożarniczych

Wstąpienie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest równoznaczne z rozpoczęciem kształcenia w którymś z zawodów pożarniczych: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa. I o ile w przypadku dwóch ostatnich zawodów kształcenie wiąże się z systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, to dla zawodu strażak odbywa się w formie szkolenia zawodowego w ramach systemu edukacji pożarniczej.

do góry