• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 8

Bezpieczne punkty ładowania elektryków

Bezpieczne punkty ładowania elektryków

Bezpieczne punkty ładowania elektryków

W obliczu postępującego w naszym kraju rozwoju elektromobilności pojawił się problem oceny jej wpływu na kwestię ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych. Przy tej okazji, jak w większości przypadków, kiedy przychodzi mierzyć się z zagadnieniem nie do końca jeszcze rozpoznanym (zwalidowanym) pod kątem zagrożenia, które stwarza, pojawiają się różne, nieraz skrajnie odmienne postawy i opinie co do właściwego sposobu

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

Dwie dekady SEVESO

W krajach Unii Europejskiej swego czasu uznano, że niebezpieczne zdarzenia w przemyśle mają często zbyt poważne konsekwencje. Można ich uniknąć, jeśli kwestie bezpieczeństwa potraktuje się adekwatnie do skali ryzyka. Taki właśnie jest cel stosowania dyrektywy SEVESO.

Certyfikacja wczoraj i dziś

Certyfikacja wczoraj i dziś

Certyfikacja wczoraj i dziś

Od momentu utworzenia w 1972 r. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie-Dębince (OBROP) - później Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowy Instytut Badawczy czuwał nad procesem wydawania dopuszczeń do użytku wyrobów służących ochronie przeciwpożarowej oraz prowadził działalność badawczą w obszarze certyfikacji i krajowych ocen technicznych.

Durny papierek z pieczątką?!

Durny papierek z pieczątką?!

Durny papierek z pieczątką?!

Takim wykrzyknieniem rozpoczął się jeden z internetowych tekstów, dotyczący trudności w dopuszczaniu do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy.

Palący problem

Palący problem

Palący problem

Gospodarka odpadami, w tym ich przetwarzanie, to dość intratna sfera działalności biznesowej. Przy okazji pokusa do zarobienia szybkich pieniędzy. Mamy więc plagę pożarów składowisk śmieci.

Szczypta optymizmu

Szczypta optymizmu

Szczypta optymizmu

Śledząc statystyki pożarowe oraz analizując przyczyny powstania i rozprzestrzeniania się tzw. pożarów charakterystycznych - najczęściej takich, które wymknęły się ratownikom spod kontroli, chwilami można nabrać poważnych wątpliwości co do skuteczności stosowanych w obiektach urządzeń przeciwpożarowych.

Przewidzieć oczywistość

Przewidzieć oczywistość

Przewidzieć oczywistość

Wisława Szymborska w swoim słynnym wierszu pisze, że w życiu nic dwa razy się nie zdarza. Szkoda, że nie dotyczy to pożarów powstających na skutek zaniedbań organizacyjnych, w szczególności związanych z wykonywaniem prac konserwacyjno-remontowych. W przypadku mostów nie jest inaczej - niedawny pożar mostu Łazienkowskiego w Warszawie jest tego najlepszym przykładem.

Instrukcja pomaga działać

Instrukcja pomaga działać

Co zrobić, aby działania w sferze ochrony przeciwpożarowej były skuteczne albo jeszcze skuteczniejsze?

do góry