• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 5

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 2)

W pierwszej części artykułu przedstawiłam zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczące planowania zamówień, opisu przedmiotu zamówienia i ustalania jego wartości, ustalania kryteriów oceny ofert oraz formularza JEDZ. To jednak nie koniec rewolucji.

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 28 lipca. Wprowadziła ona wiele zmian, które mogą spowodować prawdziwą rewolucję w procedurze związanej z przetargami.

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego

Kiedy i jak stosować nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego? Omówieniem tego zagadnienia kończymy cykl „Przewodnik prewentysty”.  

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Postępowanie odwoławcze

Z postępowaniem odwoławczym mierzą się nie tylko prewentyści pełniący służbę w komendach miejskich/powiatowych PSP, lecz także ci pracujący w komendach wojewódzkich. Przedstawione w artykule wyroki sądów administracyjnych pomogą im w rozstrzygnięciu, czy zaskarżoną decyzję powinno się utrzymać w mocy, czy raczej uchylić.

Procedury związane z decyzją

Procedury związane z decyzją

Procedury związane z decyzją

Przebieg czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz zasady poprawnego redagowania decyzji administracyjnej zostały omówione w poprzednich artykułach. W tym numerze chciałabym poruszyć kwestie związane z doręczeniem decyzji, postępowaniem odwoławczym od decyzji i prolongowaniem nałożonych w decyzjach terminów wykonania obowiązków.

do góry