• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 28

Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 2)

Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 2)

Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 2)

W ostatnim odcinku przedstawiliśmy informacje dotyczące specyfiki systemów fotowoltaicznych, a także zasad bezpieczeństwa. Pora na omówienie aspektów związanych z działaniami ratowniczo-gaśniczymi.

Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 1)

Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 1)

Fotowoltaika - dylematy i zagrożenia (cz. 1)

Instalacje fotowoltaiczne są coraz częstszym elementem krajobrazu. Dla strażaków to obiekty niosące nowe wyzwania. „Standardowe zasady postępowania podczas zdarzeń w obrębie instalacji fotowoltaicznych” wydane w marcu przez KG PSP są pierwszą próbą usystematyzowania wiedzy na temat postępowania ratowniczego przy takich obiektach.

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementacja najlepszych praktyk w zakresie reagowania na zagrożenia i odbudowy w dużym szpitalu: Studium przypadku pożaru.

Implementation of best practices for emergency response and recovery at a large hospital: A fire emergency case study, I. Bongiovanni, E. Leo, M. Ritrovato, A. Santoro, P. Derrico, „Safety Science” 96 (2017), s. 121-131.

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Analiza ryzyka czynności utrzymaniowych w łańcuchu dostaw LPG z wykorzystaniem podejścia wieloczynnikowego

Risk analysis of maintenance activities in a LPG supply chain with a Multi-Agent approach, M. Gallab, H. Bouloiz, E. Garbolino, M. Tkiouat, M. A. ElKilani, N. Bureau, „Journal of Loss Prevention in the Process Industries” 47 (2017), s. 41-56.

Adaptacja środków prewencji pożarowej – wykorzystanie wskaźników na przykładzie Niemiec

Adaptacja środków prewencji pożarowej – wykorzystanie wskaźników na przykładzie Niemiec

Adoption of fire prevention measures – predictors in a representative German sample, K. Stumpf, D. Knuth, D. Kietzmann, S. Schmidt, „Safety Science” 94 (2017), s. 94-102.

System oceny bezpieczeństwa pożarowego domów studenckich

System oceny bezpieczeństwa pożarowego domów studenckich

A ranking system for fire safety performance of student housing facilities, M.A. Hassanain, M.A. Hafeez, M.O. Sanni-Anibire, „Safety Science” 92 (2017), s. 116-127.

Kontrola budynków użyteczności publicznej w oparciu o ocenę ryzyka

Kontrola budynków użyteczności publicznej w oparciu o ocenę ryzyka

Inspection of public buildings based on risk assessment, P. Drukis, L. Gaile, L. Pakrastins, „Proceedia Engineering” 172 (2017), s. 247-255.

Implementacja systemu zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia liczby wypadków w amerykańskiej straży pożarnej

Implementacja systemu zarządzania ryzykiem w celu zmniejszenia liczby wypadków w amerykańskiej straży pożarnej

Implementing risk management to reduce injuries in the U.S. Fire Service, K.M. Pollack, G.S. Poplin, S. Griffin, W. Peate, V. Nash, E. Nied, J. Gulotta, J.L. Burgess, „Journal of Safety Research” 60 (2017), s. 21-27.

Wentylacja nadciśnieniowa podczas pożarów budynków wysokościowych: analiza oraz optymalizacja procesu oparta na symulacjch

Wentylacja nadciśnieniowa podczas pożarów budynków wysokościowych: analiza oraz optymalizacja procesu oparta na symulacjch

Positive pressure ventilation for fighting wind-driven high-rise fires: Simulation-based analysis and optimization, P. Panindre, N.S. Susan Mousavi, S. Kumar, „Fire Safety Journal” 87/2017, s. 57-64.

Ocena ryzyka pożarowego w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych oparta na metodzie wagowej struktury entropii

Ocena ryzyka pożarowego w wielkopowierzchniowych budynkach handlowych oparta na metodzie wagowej struktury entropii

Fire risk assessment for large-scale commercial buildings based on structure entropy weight method, F. Liu, S. Zhao, M. Weng, Y. Liu, „Safety Science” 94/2017, s. 26-40.

do góry