• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 12

Triage: priorytety

Triage: priorytety

Triage: priorytety

Współczesne systemy ratownicze są dość dobrze przygotowane do zwalczania zagrożeń o ograniczonej skali oddziaływania. Nowoczesny sprzęt i dobre wyszkolenie pomagają szybko je zlikwidować i uratować zagrożone życie i zdrowie ludzi. Są jednak sytuacje, gdy rozmiar zdarzenia uniemożliwia efektywne działanie służb ratowniczych. 

Mechanizm urazu

Mechanizm urazu

Mechanizm urazu

Wiedza na temat sił działających na poszkodowanego w momencie wypadku może pomóc ratownikom określić obrażenia ciała, nawet te niewidoczne podczas wstępnego badania urazowego.

Zawał serca

Zawał serca

Zawał serca

Główną przyczyną zgonów w Polsce są choroby układu krążenia. Aż 23% osób umiera z powodu choroby niedokrwiennej serca, w tym w wyniku zawału serca.

Czas to mózg

Czas to mózg

Na całym świecie udar mózgu jest jedną z najczęstszych przyczyn zgonów i niepełnosprawności u osób dorosłych.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Podstawowe czynności resuscytacyjne dzieci zostały omówione w pierwszej części artykułu. Teraz przedstawione zostaną zasady użycia defibrylatora u pacjentów pediatrycznych, a także schemat RKO świeżorodka.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 1)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 1)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 1)

Obecne standardy postępowania dotyczące resuscytacji i opieki poresuscytacyjnej uwzględniają anatomiczne i fizjologiczne różnice między dorosłym i dzieckiem.

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny

W 1961 roku Bernard Lown przedstawił urządzenie, które można było wykorzystać do leczenia śmiertelnych zaburzeń rytmu serca. Defibrylator generował energię elektryczną w postaci prądu stałego i dostarczał ją do mięśnia sercowego, pozwalając przywrócić mu regularny rytm. Metoda była nie tylko skuteczniejsza od dotychczas stosowanej farmakoterapii, lecz także bezpieczna.

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli)

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (dorośli)

Opierając się na wieloletnich doświadczeniach w leczeniu nagłego zatrzymania krążenia u osób dorosłych, dzieci i noworodków, towarzystwa medyczne na całym świecie wypracowały algorytmy postępowania zapewniające najwyższą skuteczność zabiegów resuscytacyjnych. Przekłada się to na wzrost przeżywalności.

Wentylacja zastępcza

Wentylacja zastępcza

Wentylacja zastępcza

Niewydolność oddechowa i zatrzymanie oddechu to stany zagrożenia życia, które bardzo szybko prowadzą do niedotlenienia mózgu, narządów wewnętrznych, a w konsekwencji do śmierci. W przypadku ciężkich zaburzeń oddychania, gdy tlenoterapia bierna jest nieskuteczna, rozpoczęcie sztucznej wentylacji to jedyny sposób dostarczenia tlenu do organizmu. 

Maska krtaniowa, rurka krtaniowa

Maska krtaniowa, rurka krtaniowa

Maska krtaniowa, rurka krtaniowa

Na początku lat 80. ubiegłego wieku doktor Archie Brain rozpoczął prace nad nowym urządzeniem do prowadzenia wentylacji zastępczej, będącym alternatywą dla rurki intubacyjnej i maski twarzowej.

do góry