• Tłumacz języka migowego

Aktualności

znaleziono wiadomości: 1768

Gotowi na wyzwania

Gotowi na wyzwania

Gotowi na wyzwania

Zagrożeń, które niesie rozwój cywilizacyjny, niestety nie ubywa. Niepomyślna sytuacja międzynarodowa, konflikt zbrojny na terytorium naszego sąsiada pokazują, że trzeba się przygotować na różne negatywne scenariusze.

Słowo wstępne 2022/06

Słowo wstępne 2022/06

Wakacje czas zacząć - ale „Przegląd Pożarniczy” nie zwalnia tempa! Niestraszne nam wizje leżakowania pod palmami, relaksowania się do znudzenia i kąpieli słonecznych. Załoga PP włożyła największy wysiłek w prace nad numerem czerwcowym, aby naszym czytelnikom zapewnić ciekawą i merytoryczną zarazem lekturę, godną uwzględnienia przy pakowaniu walizek...

Kształcenie w zawodach pożarniczych

Kształcenie w zawodach pożarniczych

Kształcenie w zawodach pożarniczych

Wstąpienie do służby w Państwowej Straży Pożarnej jest równoznaczne z rozpoczęciem kształcenia w którymś z zawodów pożarniczych: strażak, technik pożarnictwa, inżynier pożarnictwa. I o ile w przypadku dwóch ostatnich zawodów kształcenie wiąże się z systemem oświaty i szkolnictwa wyższego, to dla zawodu strażak odbywa się w formie szkolenia zawodowego w ramach systemu edukacji pożarniczej.

Incendio de Granada

Incendio de Granada

Incendio de Granada

Do pożaru Granady, położonej nad jeziorem Cocibolca na terenie dzisiejszej Nikaragui, doszło 14 grudnia 1856 r.

Czuwanie sowy

Czuwanie sowy

Czuwanie sowy

Publikacja Zrozumieć pracujących w nocy. Elementy chronofizjologii adresowana jest zarówno do studentów uczelni wyższych, jak i wszystkich tych, których interesują problemy związane z pracą wykonywaną w różnych systemach pracy zmianowej i w porze nocnej. Książka powstała na bazie zagranicznych i polskich doniesień naukowych z zakresu chronofizjologii człowieka i pracy zmianowej.

Strażacy na poligonie

Strażacy na poligonie

Strażacy na poligonie

Dla osób, które pociąga połączenie pożarnictwa i wojskowości, z pewnością interesująca okaże się strona Inspektoratu Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej: iwop.wp.mil.pl. Znajdą na niej niezbędne informacje dotyczące tej formacji, jej zadań oraz możliwości pełnienia w niej służby.

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

Pełnowymiarowe badanie eksperymentalne dotyczące gaszenia pożarów akumulatorów litowo-jonowych w pojazdach elektrycznych

Pożary pojazdów elektrycznych wynikające z niestabilności termicznej wysokoenergetycznych akumulatorów litowo-jonowych mogą stać się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa publicznego. Skuteczne i szybkie metody ich gaszenia są zatem niezbędne.

Bezpieczeństwo w branży odpadów i recyklingu. Detekcja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń pożarowych

Bezpieczeństwo w branży odpadów i recyklingu. Detekcja i minimalizowanie ryzyka wystąpienia zdarzeń pożarowych

W badaniu opisywanym w niniejszym artykule do analizy użyto obrazów pozyskanych z satelitów meteorologicznych NASA, na których pokładzie znajduje się system VIIRS. To system czujników pozwalających zbierać obrazy i wykonywać pomiary radiometryczne na powierzchni ziemi. Stanowi narzędzie służące także do mapowania „zanieczyszczenia światłem” na dużą skalę.

Strategie chłodzenia organizmu strażaków: jak niwelować fizjologiczne, fizyczne i wzrokowo-ruchowe skutki pracy w upalnych warunkach

Strategie chłodzenia organizmu strażaków: jak niwelować fizjologiczne, fizyczne i wzrokowo-ruchowe skutki pracy w upalnych warunkach

Autorzy tekstu w swojej pracy opisali i przeanalizowali przeprowadzony w grupie  australijskich strażaków eksperyment dotyczący wpływu na organizm prowadzenia działań operacyjnych w warunkach wysokiej temperatury.

Od pożaru do katastrofy

Od pożaru do katastrofy

Od pożaru do katastrofy

Tuż przed II wojną światową w Pruszkowie doszło do tragicznego wypadku kolejowego. Był ona konsekwencją pożaru Dworca Głównego w Warszawie, który wybuchł podczas ostatnich prac przy jego budowie.

do góry