Maj 2016

Kategoria: Okładki

We wspólnym interesie 

O ochronie zabytków wymagających skoordynowanych działań władz rządowych i samorządowych, w tym wyspecjalizowanych służb, m.in. Państwowej Straży Pożarnej, w rozmowie z dolnośląskim wojewódzkim konserwatorem zabytków – Barbarą Nowak-Obelindą. 

Kryptonim ZDR

Na terenie ośmiotysięcznego Trzemeszna w pow. gnieźnieńskim (woj. wielkopolskie) funkcjonuje potężny kompleks przemysłowy. Ze względu na kumulację zagrożeń znajduje się on pod czujnym okiem strażaków.

Ciemna strona fajerwerków

Chociaż Nowy Rok i związane z nim szaleństwo sztucznych ogni mamy już za sobą, to w małej miejscowości Osinów Dolny w pow. gryfińskim, na skraju woj. zachodniopomorskiego bum fajerwerkowe – i to dosłownie – pojawiło się także w marcu.

Zapobieganie przez nauczanie

Lato jest czasem wzmożonych prac polowych. Co roku notuje się wówczas wzrost liczby pożarów w gospodarstwach rolnych. Ich główną przyczyną są niebezpieczne zachowania ludzi, używanie ognia otwartego (palenie tytoniu) oraz nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych.

Okiem zawodowca

Służbę w OSP wybiera coraz mniej ludzi. Niestety, problem ten stopniowo narasta.

Pojazd miesiąca

Drabina hydrauliczna Magirus M39l na podwoziu Iveco Magirus MLC160E32FF (4x2), oznaczenie pojazdu wg normy PN-EN 1846 M-1-3 PN-EN-14043-ODKK-34/13-0-1 (SD 37) (4x2)

Kategorie komend PSP

Artykuł ten jest próbą spojrzenia na komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) pod kątem ich obciążenia podyktowanego działalnością operacyjną i ratowniczą oraz czynnikami zagrożenia.

Jak osiągać swoje cele (cz. 2)

Wiemy już, że nasze cele mają być szczegółowo i konkretnie określone, mierzalne i osiągalne. Przyjrzyjmy się zatem kolejnym cechom modelu SMART.

Jak przewodzić ludziom (cz. 2)

W poprzednim numerze (PP 4/2016) mówiliśmy o budowaniu relacji, zachęcaniu i delegowaniu podwładnych do zadań, w których są mocni. Pora przyjrzeć się samemu sobie.

Ćwiczeniami do efektywności

Jak poprawić efektywność ćwiczeń? Jak sprawić, żeby się cieszyły większą popularnością i były wykonywane z zaangażowaniem przez wszystkich członków zespołu? Warto znaleźć odpowiedź na te pytania, bo przecież od ćwiczeń zależy skuteczność i bezpieczeństwo realnych działań.

Nowy nabór

Wszystkich kandydatów do służby w Państwowej Straży Pożarnej dotyczą takie same zasady przyjęcia. Zapewniają to obiektywne kryteria doboru, zagwarantowane w znowelizowanym art. 28 ustawy o PSP, który wszedł w życie 5 grudnia 2015 r.

Święty od ognia i wody

Obchody Dnia Strażaka wiążą się nieodłącznie z kultem św. Floriana.

Pożary i podpalenia w międzywojniu

Straty powodowane przez pożary w okresie międzywojennym były bardzo dotkliwe. Nierzadko płonęły całe wioski, zniszczeniu ulegały budynki, inwentarz, plony, sprzęt gospodarczy. Ogień trawił także duże części miast.

Strażak – nauczyciel

Życie i działalność Klemensa Matusiaka – bohatera artykułu przypadły na czas, w którym rozgrywały się kluczowe wydarzenia dwudziestego stulecia. To wzór strażaka-patrioty, zaangażowanego w życie społeczne i narodowe.