Wrzesień 2016

Kategoria: Okładki

Pora na praktykę 

Strażackie szkoły różnych szczebli powinny wykształcić, a później dokształcać kadrę Państwowej Straży Pożarnej. Istotne będzie zdobywanie wiedzy w praktyce. O planach zmian w procesie szkolenia mówi nadbryg. Leszek Suski, komendant główny PSP.

Zabezpieczenie na dużą skalę

Miastem gospodarzem 31. Światowych Dni Młodzieży był Kraków. Trwały one od 20 lipca do 1 sierpnia. Miejscem głównych wydarzeń stały się Błonia krakowskie i Pola Miłosierdzia w Brzegach pod Krakowem (pow. wielicki). W uroczystościach religijnych w Krakowie, Brzegach, Oświęcimiu i Częstochowie uczestniczył papież Franciszek, przedstawiciele Episkopatu Polski i najwyższych władz państwowych, przede wszystkim zaś około 3 mln pielgrzymów. Dla strażaków wydarzenie oznaczało pracowite dni i to na długo przed uroczystościami.

Prewencyjne ad hoc

Kwestia ustaleń dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w miejscach zgromadzeń wiernych powracała przy okazji kolejnych wizyt papieskich i innych przedsięwzięć z udziałem dużej liczby ludzi. Szczegółowe wymagania nie były jednak nigdy formułowane.

Światowy poziom logistyki

Państwowa Straż Pożarna nigdy wcześniej nie zabezpieczała pod względem logistycznym i operacyjnym tak dużej imprezy, jak Światowe Dni Młodzieży odbywające się w Krakowie, Wieliczce, Wadowicach i Oświęcimiu. Czy podołała temu wyzwaniu?

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci (cz. 2)

Podstawowe czynności resuscytacyjne dzieci zostały omówione w pierwszej części artykułu. Teraz przedstawione zostaną zasady użycia defibrylatora u pacjentów pediatrycznych, a także schemat RKO świeżorodka.

Na (pod)czerwono

W wyposażeniu PSP znajdziemy wiele modeli kamer termowizyjnych. Choć ich konstrukcja i wielkość jest różna, mają podobne właściwości taktyczno-techniczne.

Woda w kryzysie

Woda wydaje się czymś równie naturalnym i oczywistym, jak powietrze. Tymczasem w XXI w. jej deficyt może stać się najpoważniejszym problemem świata. Zasoby wody zdatnej do picia kurczą się błyskawicznie. Coraz więcej jest bowiem ludzi i coraz większe mają potrzeby.

Prawa lasu (cz. 4)

Prawidłowy opis elementów pożaru lasu, upraw rolniczych, nieużytków itp. jest niezwykle ważny przy ustaleniu zamiaru taktycznego oraz prowadzeniu akcji ratowniczo-gaśniczej na tych obszarach.

Rewolucja w zamówieniach publicznych (cz. 1)

Uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 28 lipca. Wprowadziła ona wiele zmian, które mogą spowodować prawdziwą rewolucję w procedurze związanej z przetargami.

Lekki samochód ratownictwa wysokościowego Ford Ranger DCAB XLT 2,2 TDCi (4x4)

W 2015 r. do jednostek PSP trafiło 19 lekkich samochodów ratownictwa wysokościowego. Zakup został zrealizowany w dwóch etapach, w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności z Programu Infrastruktura i Środowisko. Zarówno pierwszą część dostaw (15 pojazdów), jak i drugą (cztery pojazdy) zrealizowała firma Frank-Cars Sp. z o.o. z Częstochowy.

Hanowerski szyk

Państwowa Straż Pożarna realizuje właśnie projekt wymiany ubrań specjalnych dla wszystkich strażaków w Polsce. Pojawią się ubrania specjalne standardowe oraz specjalne do działań w przestrzeni otwartej.

Podobny proces w zeszłym roku zakończyli niemieccy strażacy z Hanoweru. Warto prześledzić te działania i być może skorzystać z doświadczeń naszych sąsiadów zza Odry. Historia i tradycje

Garść wrażeń z zagranicy (cz. 3.)

Zapraszamy na kolejną porcję wspomnień inż. Tuliszkowskiego.

Kunsztowny zegar strażacki

Placówka muzealna jest strażnikiem upływającego czasu. A w Centralnym Muzeum Pożarnictwa znajduje się do tego niewielka kolekcja zegarów z motywem strażackim. Najcenniejszy z nich wykonała słynna w XIX w. fabryka zegarów Gustava Beckera w Świebodzicach na Dolnym Śląsku.