Przegląd wyników prac badawczych dotyczących identyfikacji śladów pożarów związanych z elektrycznością

Kategoria: Kategorie

Review of the Research on the Identification of Electrical Fire Trace Evidence, D. Gao, Q. Liu, „Procedia Engineering” 135 (2016), s. 29-32.

Przyczyny około 25% pożarów wiążą się z korzystaniem z instalacji i urządzeń elektrycznych. W Chinach aż połowa pożarów związanych z elektrycznością wynika, jak informują autorzy artykułu, z powstałego zwarcia. Jednak przyczyny tego typu pożarów nie zawsze są łatwe do ustalenia. A przecież precyzyjne i jednoznaczne ich określenie może mieć kolosalne znaczenie w kwestii ubezpieczeń itp. Dlatego autorzy artykułu zdecydowali się dokonać przeglądu dotychczasowych osiągnię

nauki w zakresie badania przyczyn pożarów, które miały związek z elektrycznością.

Przeanalizowali wiele typowych zjawisk, które towarzyszą pożarom związanym z elektrycznością. Powstanie pożaru może w dość łatwy sposób spowodować wtórne uszkodzenie instalacji elektrycznej. Materiały używane jako izolatory w powszechnie stosowanych przewodach elektrycznych nie są bowiem odporne na długotrwałe oddziaływanie wysokiej temperatury. Może to powodować kolejne zwarcia i wpływać na rozwój pożaru. Samo zwarcie, w zależności od rodzaju zasilania, wywoła różne skutki. Okazuje się, że różnice są możliwe do wychwycenia na poziomie badań metalograficznych. Przeciążenie, czyli długotrwały przepływ prądu przekraczającego wartość znamionową dla danego przewodnika czy rezystancja zestyków, zwiększona np. poprzez poluzowanie połączeń elektrycznych, pozostawi określone ślady, możliwe do identyfikacji na etapie badania przyczyn pożarów.

Kolejną kategorią omawianą przez naukowców jest wykrywanie prądów upływu, czyli prądu płynącego z przewodu fazowego do punktu o potencjale ziemi, jednak drogą do tego nieprzeznaczoną, tj. nie poprzez przewód neutralny. W jaki sposób odnaleźć ślady tego zjawiska? Warto sięgnąć do tego artykułu, by znaleźć odpowiedź na to i wiele innych pytań dotyczących pożarów związanych z elektrycznością.

bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej