Zagrożenie pożarowe związane z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych. Badanie bezpieczeństwa modułów w przypadku pożaru

Kategoria: Kategorie

(The fire risk in photovoltaic installations  – Checking the PV modules safety in case of fire) G. Manzini, P. Gramazio, S. Guastella, C. Liciotti, G. L. Baffoni, „Energy Procedia” 81 (2015), s. 665-672.

Instalacje fotowoltaiczne zyskują coraz większą popularność. Naukowcy mają jednak świadomość zagrożeń wiążących się z ich wykorzystaniem, również zagrożeń pożarowych. Ich realność potwierdza niemal 700 interwencji związanych z instalacjami fotowoltaicznymi w straży pożarnej we Włoszech i w Niemczech – zarejestrowanych na przestrzeni roku. Jednocześnie brakuje szczegółowych wytycznych, regulacji prawnych czy standardów technicznych wskazujących jednoznacznie, w jaki sposób projektować, montować i bezpiecznie użytkować instalacje fotowoltaiczne. Prezentowany artykuł jest kolejnym krokiem w stronę stworzenia tego typu regulacji, opartych na doświadczeniach zdobytych przez lata eksploatacji instalacji fotowoltaicznych w krajach Europy Zachodniej oraz na wynikach badań laboratoryjnych.

Artykuł prezentuje przegląd dostępnych obecnie standardów technicznych dotyczących ogniw fotowoltaicznych w kontekście ich bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz standardów o zbliżonej tematyce. Autorzy proponują jednak również własne podejście do badań tego typu urządzeń, które – według nich – mogłoby stać się badaniem normowym. Z całą pewnością przeprowadzone testy dają dobry obraz zachowania się ogniw fotowoltaicznych w warunkach pożaru. Badano różnego rodzaju ogniwa, przykładając źródło ognia w różnych miejscach i w różnych ustawieniach badanego modułu. Wśród wniosków z badań znaleźć można także ocenę materiałów zastosowanych do konstrukcji popularnych w Europie ogniw fotowoltaicznych. W warunkach pożaru będą one zachowywać się w różny sposób.

Bryg. dr inż. Waldemar Jaskółowski, kpt. dr inż. Paweł Gromek i kpt. Szymon Ptak są pracownikami Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

luty 2016