Kwiecień 2019

Kategoria: Okładki

Trzecie oko ratownika

Pierwsze drony, które się pojawiły w ratownictwie bywały nazywane zabawkami. Dziś trudno nie dostrzec potencjału tych urządzeń.

Wsparcie OSP - nowe podejście (cz.1)

To oczywiste, że o sile bojowej ochotniczych straży pożarnych, a tym samym poziomie bezpieczeństwa mieszkańców nie decyduje sama liczba jednostek OSP. Ważne jest ich właściwe wyposażenie i wyszkolenie. Dlatego z roku na rok wzrasta wysokość nakładów finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie.

Płonące auta

Pożary pojazdów samochodowych są zagrożeniem dla kierowców, pasażerów oraz otoczenia i zawsze przynoszą straty materialne. Często do tych niebezpiecznych zdarzeń dochodzi na skutek wad fabrycznych.

Prawdy i mity o SPR

System powiadamiania ratunkowego (SPR) Przyjęty w Polsce model systemu powiadamiania ratunkowego (SPR) jest poddawany permanentnej krytyce przez wielu strażaków, policjantów czy dyspozytorów medycznych Czy słusznie? Przyjrzyjmy się faktom.

Niewidzialne zagrożenie

Udział w akcji ratowniczej niesie za sobą poważne ryzyko – możliwość kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym. Każda taka sytuacja może skutkować rozwinięciem procesu chorobowego u ratownika.