Grudzień 2018

Kategoria: Okładki

Firefighters Plus 

Pięć komend straży pożarnych z pięciu krajów europejskich, w tym z Polski, wspieranych przez dwie pozarządowe organizacje eksperckie, postanowiło opracować pierwszy, otwarty i wielojęzyczny kurs e-learningowy dla strażaków, doskonalący ich umiejętności w obszarze prewencji i integracji społecznej. To pierwsze takie przedsięwzięcie edukacyjne w naszym kraju.

Czerwony leśnik

Samochody patrolowo-gaśnicze na stałe wpisały się w leśny krajobraz. Wchodzą w skład obowiązkowego wyposażenia baz sprzętu w nadleśnictwach zaliczonych do I i II kategorii zagrożenia pożarowego lasu.

Strażak uczy ratować

Dobiega końca I edycja kampanii społecznej „Strażak uczy ratować”. Pomysł zrodził się w 2017 r. w woj. lubelskim, a jego ideą są warsztaty szkoleniowe z pierwszej pomocy i bezpiecznych zachowań dla nauczycieli. Akcja prowadzona jest w ramach ogólnopolskiej kampanii MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Monitoring pożarowy

Niemal nieodłącznym elementem strażnic jest wieża. Pełniła i pełni wielorakie funkcje, np. suszarni węży. Jeśli łączy się ze wspinalnią, służy do ćwiczeń wspinaczkowo-zjazdowych, ale czasami jest niczym więcej niż ozdobą architektoniczną. Pierwotnie budowano ją w innym, bardzo konkretnym celu: jako platformę obserwacyjną.

Jak ugasić Armagedon

Gaz ziemny z uwagi na jego dostępność, możliwości transportu oraz aspekty ekologiczne jest jednym z najpopularniejszych źródeł energii cieplnej. Kiedy jednak wymyka się spod kontroli i na linii gazociągu wybucha pożar, strażacy mają do czynienia z poważnym przeciwnikiem.

Prototyp

Zaraz po II wojnie światowej polscy inżynierowie pragnęli zrealizować ukrywane przez lata okupacji plany budowy polskich samochodów. Idee konstrukcyjne dotyczyły również krajowych samochodów pożarniczych.