Lipiec 2017

Kategoria: Okładki

Katastrofa budowlana w Świebodzicach  

Rośnie liczba i wielkość katastrof budowlanych. Statystyki wskazują, że w ciągu ostatniej dekady w naszym kraju zarejestrowano ich ponad 5 tys. Katastrofa w Świebodzicach o jedno z tragiczniejszych zdarzeń tego typu.

Kamienica w gruzach

Była to dla lubelskich strażaków jedna z najtrudniejszych akcji. Składał się na to ogrom zniszczeń, zagrożenie zawaleniem ścian, brak wiarygodnych informacji o liczbie osób mogących przebywać w zawalonej kamienicy, zaangażowane siły i środki oraz bardzo duże zainteresowanie mediów.

Wypadki autobusów (cz. 2)

Konstrukcje autobusów i narzędzia wykorzystywane do cięcia zostały omówione w pierwszej części artykułu. Tym razem przyglądamy się w jaki sposób można dotrzeć do poszkodowanych uwięzionych w tych pojazdach.

Woda w lesie

Pełne zaopatrzenie terenów leśnych w wodę do gaszenia pożarów jest zadaniem do realizacji od zaraz. Pozwala na to magazynowanie wody opadowej w ramach tzw. małej retencji.

Dekadę po szkwale

Dziesięć lat temu w sierpniu nad Wielkimi Jeziorami Mazurskimi przeszedł biały szkwał. Zginęło wówczas dwanaście osób. Działania ratowników po tej tragicznej burzy przypomniała konferencja „Bezpieczeństwo i działania ratownicze na wodach śródlądowych – 10 lat po białym szkwale”, która odbyła się 30-31 maja w porcie Ekomaria w Giżycku.

Jądrowe standardy

Budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, a raczej tworzenie jej koncepcji, to planu modyfikowane od kilkunastu lat. Ostatnio przyjęto, że uruchomienie pierwszego bloku reaktora jądrowego nastąpi w 2024 r. A co z bezpieczeństwem?

Bita czterdziestka

W tym roku po raz czterdziesty młodzi ludzie z całego kraju spotkali się, by rywalizować o miano najlepszych z najlepszych w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Systemy regulacji emocji

Co sprawia, że ludzie zachowują się w określony sposób i jak wpływa to na przeżywany przez nich stres?

Ochrona danych osobowych

Dynamika rozwoju nowoczesnych technologii doprowadziła do przemian natury cywilizacyjnej. I nie sposób sprowadzić ich jedynie do ułatwień w procesie komunikowania się, pozyskiwania i przetwarzania danych. Można już bowiem mówić o ukształtowaniu się tzw. społeczeństwa informacyjnego.

Mistrzostwa dla wytrwałych

XXXIV Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym już za nami. Zawody te są podsumowaniem całorocznego trudu szkolenia sportowego strażaków prowadzonego w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej. Którzy z nich tym razem okazali się najlepsi?

Nigdy nie wiadomo, kto wygra

Rozmowa z kpt. Bartłomiejem Siepietowskim, zastępcą dowódcy zmiany w JRG nr 6 w Krakowie (jednostka o specjalizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego), wielokrotnym zwycięzcą Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym.

Wielka woda sprzed 20 lat

Powódź, która wystąpiła w lipcu 1997 r. na Odrze i niektórych jej dopływach, swoimi rozmiarami przerosła wszystkie powodzie, które kiedykolwiek miały miejsce w naszym kraju.

Mury mówią

Swój imponujący jubileusz – 140 lat zawodowej straży pożarnej, poznańscy strażacy świętowali w tym roku na Ostrowie Tumskim w Poznaniu, przed najstarszą w Polsce katedrą i miejscem pochówku pierwszych władców Polski.

Hartowanie ciała, hartowanie ducha

Pierre de Coubertin, francuski historyk i pedagog, uważany za ojca nowożytnego ruchu olimpijskiego, twierdził, że „sport jest kultem umyślnym i stałym w intensywnych ćwiczeniach fizycznych opartych na dążeniu do postępu i mogących posuwać się aż do ryzyka”. A jak postrzegali sport strażacy sprzed wieku?