Okazuje się, że osoba przygotowująca dokumenty i komendant, który z racji pełnionej funkcji musi je podpisać, napotykają haczykowate przeszkody w postaci paragrafów. Z własnych i cudzych doświadczeń wiem, że aż nazbyt często błędy w postępowaniu wynikają z niezrozumienia przewidzianych ustawami kroków administracyjnych czy też z wymiennie traktowanych różnych trybów postępowania, które tak naprawdę nie mogą się nawzajem zastępować.

Niestety, w działaniu pomaga nam coraz więcej artykułów, paragrafów i nomen omen ustępów, a nie zanosi się, by ich z biegiem lat ubywało – wręcz przeciwnie. Wszystko to rodzi różnego rodzaju problemy dodatkowe.

Jak to się mówi w decyzjach administracyjnych: „mając powyższe na uwadze”, pokusiłm się o sporządzenie ściąg z postępowania pokontrolnego, obejmujących jak najszerszy jego zakres.
Ściągi są materiałem autorskim, który nie przechodził urzędowej procedury weryfikacyjnej. Czytelników, którzy zauważą pomyłki lub niejasności, proszę o kontakt pod adresem: prochala@kgpsp.gov.pl lub pp@kgpsp.gov.pl.

Bryg. Paweł Rochala jest naczelnikiem Wydziału Nadzoru Prewencyjnego w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń KG PSP


Ściągi są dostępne w formacie PDF. Do ich wydrukowania potrzebna jest sprawna drukarka kolorowa i papier formatu A3. Legendy (osobne pliki PDF) czasami mieszczą się na formacie A4.

 

Część 8 (1a)

Część 7

Część 5 i 6

Część 3 i 4

Część 2

Część 1