Życzenia komendanta głównego PSP z okazji Dnia Strażaka

Kategoria: 25 lat PSP

Funkcjonariusze i Pracownicy
Państwowej Straży Pożarnej
Członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych
Działacze Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP
Weterani i Seniorzy Służby Pożarniczej
Słuchacze Szkół Pożarniczych
Strażacy i Pracownicy
Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu kierownictwa Państwowej Straży Pożarnej, składam podziękowania i słowa najwyższego uznania wszystkim, którzy społecznie i zawodowo pełnią strażacką posługę niesienia pomocy, ratowania życia, zdrowia i mienia. Święto naszego patrona – św. Floriana to dzień, w którym możemy z dumą i satysfakcją celebrować przynależność do pożarniczej formacji. Tegoroczny Dzień Strażaka ma szczególny charakter, obchodzimy bowiem jubileusz 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Perspektywa ćwierćwiecza to okazja do podsumowań i refleksji, a także sposobność, by podkreślić dorobek naszych poprzedników w służbie. To solidny fundament do usprawnienia i doskonalenia systemu bezpieczeństwa, za które odpowiadamy.

Z całego serca dziękuję Wam za wszystko, co robicie dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, czasem znacznie wykraczając poza swoje obowiązki, bo ochrona życia, zdrowia i mienia to nasze najważniejsze zadanie. Dziękuję za wielkie zaangażowanie, poświęcenie, męstwo i odwagę naszym partnerom – druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Bycie strażakiem to nie tylko kwestia zawodu, lecz także, a może przede wszystkim powołania do niesienia pomocy innym. Ta bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi wymaga ciągłej pracy nad sobą, doskonalenia własnych umiejętności. Bywa wielkim wyzwaniem, ale jest też źródłem satysfakcji.

Życzę wszystkim ludziom strażackich szeregów dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości oraz zadowolenia z wypełnianych obowiązków służbowych. Niech codzienna służba przyniesie wiele dumy i będzie inspiracją do dalszych działań w służbie ludziom.

gen. brygadier Leszek SUSKI