O prewencji społecznej w PSP

Kategoria: Aktualności

W dniach 24-25 września w Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej odbyła się konferencja „Prewencja społeczna PSP na terenie województwa mazowieckiego”. Została zorganizowana w rewitalizowanym obiekcie z 1878 r., siedzibie dawnego oddziału V Warszawskiej Straży Ogniowej. Wzięli w niej udział przedstawiciele samorządu terytorialnego oraz komendanci powiatowi i miejscy PSP z terenu woj. mazowieckiego.

Uczestników przywitał mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Nowosielski. Następnie zabrał głos komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak – podkreślił on istotną rolę prewencji społecznej w zapobieganiu powstawaniu pożarów, a także minimalizowaniu ryzyka niebezpiecznych sytuacji w domu i szkole oraz ochrony środowiska naturalnego. Komendant miejski PSP m.st. Warszawy st. bryg. Leszek Smuniewski przedstawił zarys ponad 180-letniej historii Warszawskiej Straży Ogniowej oraz dzieje oddziału V WSO, w którym obecnie znajduje się Centrum Edukacji i Historii Warszawskiej Straży Pożarnej.

Pierwszym punktem konferencji była prezentacja sal historycznych oraz ekspozycji przedstawiającej współczesne działania warszawskich strażaków w zabytkowych koszarach V oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej.

W panelu eksperckim omówiono sprawy dotyczące działań edukacyjnych oraz płaszczyzn współpracy pomiędzy mazowieckimi strażakami a administracją szczebla samorządowego. Poruszone zostaly m.in. następujące zagadnienia:

Karol Kierzkowski / KW PSP w Warszawie

fot. Karol Kierzkowski / KW PSP w Warszawie