Porozumienie z PKBWL

Kategoria: Aktualności

Komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski oraz przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych Andrzej Lewandowski podpisali porozumienie w sprawie współdziałania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i zespołów badawczych Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

 W porozumieniu zawartym w siedzibie Komendy Głównej PSP 24 października został określony zakres współpracy obu stron po zaistnieniu wypadku lotniczego, zarówno na miejscu zdarzenia, jak i po zakończeniu działań, oraz zakres uprawnień członków Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, wynikających ze specyfiki prowadzonych działań.

Zgodnie z porozumieniem bieżąca współpraca Państwowej Straży Pożarnej z Państwową Komisją Badania Wypadków Lotniczych będzie obejmowała także wymianę doświadczeń związanych ze specyfiką postępowania w czasie tego rodzaju zdarzeń oraz prowadzeniem procesu badania i dochodzenia ich przyczyn.

fot. Leszek Piekarski

listopad 2018