Zwycięzcy konkursu plastycznego

Kategoria: Aktualności

Zakończyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „25 lat PSP – profesjonalni, sprawni, pomocni”, którego organizatorem jest komendant główny PSP. Eliminacje centralne odbyły się 19 czerwca w Komendzie Głównej PSP. Konkurs miał pomóc w poszerzeniu wiedzy na temat zachowania bezpieczeństwa w przypadku wszelkiego typu zagrożeń oraz zobrazować pracę strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.


Zorganizowany był we współpracy z wydziałami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich. Do udziału w nim zachęcane są dzieci i młodzież w wieku 6-16 lat – grupa młodsza szkoły podstawowej (klasy I-III), grupa średnia szkoły podstawowej (klasy IV-VI), gimnazjum (klasy I-III) oraz uczniowie niepełnosprawni (wychowankowie szkół specjalnych, świetlic terapeutycznych oraz ośrodków terapii zajęciowej – do 18. roku życia).

Do KG PSP dotarły prace, które przeszły wszystkie szczeble eliminacji, czyli gminne, powiatowe oraz wojewódzkie. Z 296 prac nadesłanych na konkurs z 15 województw Komisja na szczeblu centralnym wyłoniła 16 laureatów: w każdej z czterech grup wiekowych po trzy prace plastyczne najlepsze pod względem artystycznym oraz najbardziej odpowiadające tematowi, a dodatkowo wyróżniła cztery osoby. Galeria nagrodzonych prac znajduje się na stronie: www.straz.gov.pl/konkursy/konkursyplastyczne.

Atrakcyjne nagrody rzeczowe zostaną wręczone laureatom we wrześniu, podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolnego.

Laureaci konkursu

Kategoria I – uczniowie klas I-III szkół podstawowych:

Kategoria II – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych:

Kategoria III – uczniowie gimnazjów:

Kategoria IV – uczniowie szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych:

Wyróżnienia:

 sierpień 2017