Trwają prace nad ustawą modernizacyjną

Kategoria: Aktualności

Zapewnienie służbom podległym MSWiA narzędzi niezbędnych do realizacji ich zadań jest głównym celem przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów projektu ustawy modernizacyjnej. W 2017 r. otrzymają one niemal 1,4 mld zł. Prace nad ustawą rozpoczęły się z inicjatywy ministra Mariusza Błaszczaka. Ten priorytetowy projekt MSWiA stanowi nawiązanie do programu modernizacyjnego zapoczątkowanego przez premiera Jarosława Kaczyńskiego w 2007 r.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, modernizacja obejmie wszystkie służby podległe MSWiA: Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż Pożarną i Biuro Ochrony Rządu. Kwoty przydzielone im w ustawie zależą od potrzeb i zadań realizowanych przez każdą z formacji. Program modernizacji służb obejmie lata 2017-2020. Obliczony jest na 6,5 mld zł. W tym czasie konsekwentnie realizowane będą działania, których celem jest poprawa sprawności funkcjonowania formacji. Środki finansowe zostały zaplanowane dla każdego roku z osobna.

Z całej kwoty około 610 mln zł przeznaczonych będzie na podwyżki, które obejmą około 150 tys. funkcjonariuszy oraz około 30 tys. pracowników cywilnych wymienionych formacji.  Od 1 stycznia 2017 r. pensje funkcjonariuszy wzrosną o 253 zł, a pracowników służb o 250 zł. Ustawa zakłada też realizację nowych inwestycji i zakupów. Szczególny nacisk ma zostać położony na wyposażenie funkcjonariuszy w nowoczesny sprzęt, dzięki któremu będą oni mogli sprostać stojącym przed nimi współcześnie wyzwaniom. Na ten cel planuje się przeznaczyć blisko 780 mln zł.

red.

październik 2016