Gratulacje i podziękowania

Kategoria: Aktualności

Prezydent RP złożył na ręce komendanta głównego PSP – nadbryg. Leszka Suskiego gratulacje i podziękowania dla wszystkich strażaków biorących udział w zabezpieczeniu Światowych Dniach Młodzieży.

Wyrazy uznania spłynęły także od kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Słowa podziękowania funkcjonariuszom i funkcjonariuszkom służb podległych ministerstwu, złożył szef resortu Mariusz Błaszczak. Sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński spotkał się natomiast z szefami służb, dowódcami operacji i podoperacji oraz funkcjonariuszami Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Straży Granicznej, którzy dbali o bezpieczeństwo podczas szczytu NATO oraz Światowych Dni Młodzieży. Komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski przyjął od wiceministra podziękowania zawarte w liście gratulacyjnym, skierowane do strażaków uczestniczących w zabezpieczaniu tych wydarzeń.

data publikacji: sierpień 2016