Na światową skalę

Kategoria: Aktualności

Biuro ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej ONZ zorganizowało na początku lutego tzw. tydzień współpracy humanitarnej. Odbyło się wiele spotkań różnych agencji ONZ, instytucji działających na rzecz pomocy humanitarnej, współpracy cywilno-wojskowej oraz organizacji rządowych i pozarządowych zaangażowanych w niesienie pomocy poszkodowanym. W spotkaniu Komitetu Sterującego Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa INSARAG, a także podsumowującym działania Zespołu ds. Koordynacji Działań ONZ wzięli udział przedstawiciele Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w KG PSP, pełniący funkcję punktów kontaktowych ds. INSARAG i UNDAC w PSP.

Spotkanie INSARAG dotyczyło przede wszystkim wytyczenia kierunków działań w zakresie recertyfikacji grup poszukiwawczo-ratowniczych, roli lekkich GPR w działaniach międzynarodowych, koncepcji działań GPR po zakończeniu fazy ratowniczej oraz budowania zdolności poszukiwawczo-ratowniczych w poszczególnych regionach. Spotkanie UNDAC miało zaś na celu podsumowanie dwóch ostatnich lat działalności grupy. W jego trakcie przestawiono też plan rozwoju na lata 2016-2020 oraz przedyskutowano kwestię zwiększenia współpracy regionalnej przy koordynacji działań i wypracowania zasad finansowania delegowania członków UNDAC z organizacji pozarządowych.  

red.