2015

Kategoria: Roczne spisy treści

Najważniejsze artykuły opublikowane na łamach PP w roku 2015

W ogniu pytań

nr 1/2015

Anna Łańduch, Poznaj siebie, kierowco – o predyspozycjach psychicznych i warsztacie kierującego pojazdem uprzywilejowanym w rozmowie z Ewą Odachowską, psychologiem transportu; str. 5

nr 2/2015

Anna Łańduch, Gotowi z konieczności – o obowiązkach PSP w zakresie zdarzeń związanych z wirusem ebola, zasadach bezpieczeństwa ratowników i przygotowaniach PSP do takich działań mówi bryg. Rafał Jankowski, główny specjalista w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności, koordynator zagadnień z zakresu CBRNE; str. 4

nr 3/2015

Bogdan Romanowski, Nie składam jeszcze broni – o działalności zespołu doradczego Kobiety w Służbach Mundurowych przy pełnomocniku rządu ds. równego traktowania i roli kobiet we współczesnym świecie opowiada kmdr Bożena Szubińska; str. 6

nr 7/2015

Monika Krajewska, Wszystko zaczyna się od nosa – o roli, zadaniach i szkoleniu psów ratowniczych według systemu niemieckiego i szwedzkiego oraz o standardowym dniu pracy przewodnika psa w rozmowie ze st. sekc. Michałem Szalcem, członkiem gdańskiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej PSP, uczestnikiem misji ratowniczej w Nepalu; str. 6

nr 9/2015

Anna Łańduch, I ty możesz zostać rzeczoznawcą? – o tym, jakie zmiany pociągnie za sobą deregulacja zawodu rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i dlaczego, w rozmowie z Pawłem Janikiem, dyrektorem Biura Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej PSP i przewodniczącym komisji ds. rzeczoznawców KG PSP; str. 6

nr 10/2015

Anna Łańduch, Ratownictwo jak sinusoida – o ewolucji ratownictwa wysokościowego w PSP i koncepcji jego rozwoju w 35. rocznicę jego powstania jako specjalizacji straży pożarnej mówi st. bryg. Marian Sochacki, krajowy koordynator ratownictwa wysokościowego w PSP; str. 10

 

Ratownictwo i ochrona ludności

nr 1/2015

 

 

 

 

 

Mariusz Zakrzewski, Szybki nurek – zadania grup nurkowych w PSP: działania ratownicze, zasady prowadzenia prac podwodnych, wyposażenie; str. 12

Zbigniew Drzazga, Sonary w akcji – praca nurków PSP ze sprzętem lokalizacji podwodnej (rozmieszczenie urządzeń na terenie kraju, procedura dysponowania, statystyki interwencji); str. 15

Przemysław Osiński, Hipotermia – mechanizm powstawania, objawy, metody ogrzewania pacjentów w hipotermii; str. 18

Elżbieta Przyłuska, Cienka niebieska linia – o ewolucji ratownictwa wodnego w PSP, działaniach grup nurkowych, profesji instruktora nurkowania w rozmowie ze st. bryg. Włodzimierzem Kapcem, komendantem miejskim PSP w Piotrkowie Trybunalskim, nurkiem-instruktorem MSW; str. 22

Robert Kłębczyk, Warsztat ratownika. Ratowanie z wykopów (cz. II) – sposoby zabezpieczania wykopów wąskoprzestrzennych; str. 26

Rafał Podlasiński, Katastrofy budowlane w taktyce – decyzje pierwszych dowódców akcji ratowniczej: jak ukierunkować działania, zanim powstanie sztab, na czym opierać pierwsze założenia taktyczne; str. 30

nr 2/2015

 

 

 

 

 

 

Tomasz Stankowski, Wybuch w Warszawie – alarmowanie i poszczególne etapy akcji ratowniczej po wybuchu w średniowysokim budynku mieszkalnym w centrum Warszawy; str. 7

Rafał Podlasiński, Działania SGPR PSP „Warszawa 9” – zadania ratowników grupy w akcji po wybuchu w budynku w centrum Warszawy; str. 10

Lech Lewandowski, System sprawdzony w ogniu – pożar w Zamku Książ: jakie efekty przyniosły wcześniejsze działania prewencyjne PSP (ustalenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego na etapie rewitalizacji, ćwiczenia ratownicze); str. 12

Marcin Chuchro, Ochotnicze ćwiczenia bojowe – jak zorganizować ćwiczenia strażaków OSP (forma, zakres, miejsce, czas powiadomienia, bezpieczeństwo, koszty i dokumentacja); str. 14

Rafał Podlasiński, Warsztat ratownika. Większy kaliber – większe wyzwania” – akcje ratownicze w samochodach ciężarowych: specyficzne zagrożenia; str. 17

Piotr Matczak, Marcin Sadło, Bezpieczeństwo cywilne w krajach Europy – różnice i podobieństwa rozwiązań systemowych, koszty i efektywność – analiza przeprowadzona w ramach europejskiego projektu; str. 22

RSO już działa – Regionalny System Ostrzegania – aplikacja na urządzenia mobilne: zasada działania, statystyki użytkowania; str. 27

nr 3/2015

 

 

 

 

 

Edward Gierski, Pożar bis – akcja ratowniczo-gaśnicza po pierwszym pożarze warszawskiego mostu Łazienkowskiego, 21 września 1975 r.; str. 12

Tomasz Sawicki, Skutki pożarów obiektów mostowych – pożary mostów w Polsce: statystyki, przyczyny, specyfika działań ratowniczych, skutki wyłączenia z eksploatacji; str. 15

Tomasz Sawicki, Mosty pod ochroną – rozpoznawanie specyfiki zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów mostowych: szczegółowe uregulowania opracowane po pożarze mostu Łazienkowskiego w 1975 r.; str. 18

Paweł Janik, Przewidzieć oczywistość – bezpieczeństwo prac konserwacyjno-remontowych: obowiązki zarządcy obiektu, instrukcje i plany operacyjno-ratownicze – analiza na przykładzie przyczyn pożaru mostu Łazienkowskiego w Warszawie; str. 20

Rafał Adamiec, Czy nadejdzie czas statków pożarniczych? – jakiego sprzętu pływającego potrzebuje Państwowa Straż Pożarna: analiza po działaniach ratowniczo-gaśniczych w akcji gaszenia pożaru mostu Łazienkowskiego w Warszawie; str. 22

Rafał Podlasiński, Większy kaliber – większe wyzwania (cz. 2) – specyfika działań ratowniczych w samochodach ciężarowych: kolejne czynności na miejscu akcji; str. 24

nr 4/2015

 

 

 

 

Marek Wyrozębski, Próby samobójcze okiem PSP – przypadki samobójstw w interwencjach PSP: statystyki, zadania przyjmującego zgłoszenie, specyfika działania strażaków na miejscu w poszczególnych przypadkach; str.

Anna Kubicka, Przywrócić nadzieję – ratownicy w kontakcie z osobami w kryzysie psychicznym: jak rozmawiać z osobą deklarującą chęć popełnienia samobójstwa; str. 12

Małgorzata Łuba, Suicydalne pogorzelisko – interwencje kryzysowe: jak wspierać osoby w żałobie po starcie bliskich, którzy zginęli śmiercią samobójczą; str. 16

Elżbieta Przyłuska, Jak nie zwariować – jak dbać o własną kondycję psychiczną na co dzień i w obliczu kryzysu: rozmowa z Martą Różycką, psychologiem i psychoterapeutą; str. 20

Rafał Podlasiński, Większy kaliber – większe wyzwania (cz. 3) – działania ratownicze w samochodach ciężarowych: zapewnienie dostępu do poszkodowanego; str. 24

nr 5/2015

 

 

 

Monika Krajewska, XX Forum ratownictwa – dyskusje w 20-lecie istnienia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; str. 14

Jarosław Zarzycki, Powiatowe zespoły do gaszenia pożarów lasu – minimalne wyposażenie jednostek PSP oraz baz sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych, analiza rzeczywistego przygotowania powiatowych sił KSRG na zagrożenia na terenach leśnych, propozycja zadań ZGPL; str. 15

Karol Wiler, Gasić ogniem – wykorzystanie ognia jako techniki w gaszeniu pożarów lasu: sukcesy i niepowodzenia, dlaczego warto i jakich zmian prawnych wymagałoby jej wdrożenie; str. 20

Przemysław Osiński, Warsztat ratownika. Respirator reanimacyjno-transportowy; str. 26

nr 6/2015

 

 

 

 

 

 

Monika Krajewska, Walka z czasem – jak zorganizować wyjazd grupy ratowniczej po apelu
o pomoc ze strony państwa dotkniętego katastrofą: procedury i logistyka, po akcji pomocy udzielanej przez PSP po trzęsieniu ziemi w Nepalu: rozmowa z bryg. Mariuszem Feltynowskim, zastępcą dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji ratownictwa i Ochrony Ludności; str. 8

Anna Łańduch, Spotkanie ze śmiercią – o działaniach ratowniczych po trzęsieniu ziemi
w Nepalu i wnioskach z nich dla polskiej grupy HUSAR mówi bryg. Wiesław Drosio, dowódca JRG 15 w Warszawie; str. 14

Elżbieta Przyłuska, Więcej niż KPP – o działaniach z zakresu ratownictwa medycznego
w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Nepalu w rozmowie z mł. bryg. Romanem Krzywcem, dowódcą JRG 8 w Warszawie, uczestnikiem misji; str. 17

Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, Warsztat ratownika. Dostęp doszpikowy – dostęp doszpikowy jako alternatywa dla dostępu dożylnego w działaniach z zakresu ratownictwa medycznego: procedura zastosowania; str. 19

Jerzy Telak, Monika Krajewska, Uwaga! Woda! – ratownictwo wodne w Polsce: obowiązki ustawowe, odpowiedzialność poszczególnych podmiotów, porozumienie KSRG i WOPR;
str. 23

Monika Krajewska, Anioł Stróż na jednośladzie – o możliwościach wykorzystania motocykli
w działaniach straży pożarnej mówi Tomasz Kulik, instruktor nauki i doskonalenia techniki jazdy na motocyklu, szkolący funkcjonariuszy służb mundurowych; str. 26

Kamil Witoszko, W poznańskim tramwaju – zderzenie dwóch tramwajów na osiedlu Polanka w Poznaniu: przebieg działań poznańskich jednostek PSP, zaangażowane siły i środki, specyfika prowadzenia akcji ratowniczej w pojeździe szynowym; str. 30

nr 7/2015

 

 

 

 

 

Marek Wyrozębski, Efektownie i efektywnie, czyli jak uczyć KPP; str. 16

Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, Intubacja manekina za pomocą ETView – efektywność intubacji dotchawiczej za pomocą jednoświatłowej rurki ETView: badanie z udziałem 41 ratowników; str. 20

Rafał Podlasiński, Ratownictwo chemiczne – poziom podstawowy – wymagania kwalifikacyjne i wyszkolenie, zakres działań, minimalny standard sprzętowy (przyrządy pomiarowe); str. 24

Elżbieta Przyłuska, Poligon zagrożeń – przegląd stanowisk do ćwiczeń Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu; str. 28

Elżbieta Przyłuska, Dokąd i po co – o wizji poznańskiej Szkoły Aspirantów PSP, jej największych atutach i realizowanej koncepcji kształcenia w rozmowie z komendantem
st. bryg. Grzegorzem Stankiewiczem; str. 29

Mirosław Dzidek, CzaDzik System – system wizualizacji mapowej pojazdów uczestniczących w akcjach: projekt strażaków KP PSP w Choszcznie; str. 33

nr 8/2015

 

 

Filip Wiedrycki, Manewry na klifie – taktyka działań i techniki linowe pozwalające na udzielenie pomocy na stromym zboczu: doświadczenia ratowników JRG 3 w Gdyni; str. 6

Aleksander Mirowski, Ćwiczenia po… akcji – sprawdzian mechanizmu działania grup poszukiwawczo-ratowniczych na forum międzynarodowym: ćwiczenia SimEx 2015 „CountDown” w Lucernie; str. 12

Marcin Chuchro, Warsztat ratownika. Pożary pojazdów – akcja w pigułce: rozpoznanie, założenia taktyczne, potencjalne zagrożenia, dobór środków ochrony osobistej i dobór środków gaśniczych; str. 18

nr 9/2015

 

 

 

 

Przemysław Osiński, Zautomatyzowany defibrylator zewnętrzny – ewolucja urządzeń do defibrylacji serca, zasady stosowania AED, defibrylacja u dzieci, program publicznego dostępu do defibrylacji; str. 11

Rafał Podlasiński, Szklany przeciwnik – szyby samochodowe: techniki wybijania i stosowane narzędzia, zagrożenia stwarzane przez pył szklany; str. 12

Włodzimierz Szaga, Okiem parkowca – akcje ratowniczo-gaśnicze i ćwiczenia prowadzone na terenie parków narodowych: współdziałanie z KDR z przedstawicielami PN, przykład dobrych praktyk ze współpracy Przeciwpożarowej Bazy Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym ze służbami Kampinoskiego Parku Narodowego; str. 15

Dariusz Marczyński, KSRG – wczoraj, dziś i jutro – podsumowanie ewolucji systemu i planów jego rozwoju po 20 latach funkcjonowania; str. 18

Karol Pałka, Absurdy BHP – w jaki sposób przepisy mające zwiększyć bezpieczeństwo strażaka odstają od rzeczywistości; str. 21

nr 10/2015

 

 

Robert Garbaciaki, Warsztat ratownika. Pod wiatr – zagrożenia stwarzane przez elektrownie wiatrowe, taktyka prowadzonych w nich działań ratowniczo-gaśniczych, systemy ewakuacji; str. 14

Przemysław Wołoszyn, Ignacy Baumberg, Suspension trauma – ciekawy problem –  reakcja organizmu na długotrwałe nieruchome podwieszenie ocena skuteczności: jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia jej objawów podczas działań prowadzonych z wykorzystaniem technik linowych; str. 20

Tadeusz Jopek, Pożary kominowe – przyczyny i mechanizmy powstawania pożarów sadzy, taktyka i technika działań ratowniczo-gaśniczych, bezpieczeństwo ratowników; str. 24

nr 11/2015

 

 

 

 

 

 

Wiesław B. Leśniakiewicz, KSRG – system otwarty na przyszłość – jak powstawał
i ewoluował, pod jakim kątem planowano jego rozwój, jaka jest jego kondycja obecnie: analiza w 20-lecie istnienia krajowego systemu ratowniczo gaśniczego; str. 6

Tadeusz Jopek, Perspektywy rozwoju KSRG – „20-lecie powstania KSRG: stan aktualny
i perspektywy rozwoju” – konferencja w CS PSP w Częstochowie, wnioski z prac paneli: operacyjnego, logistycznego i szkoleniowego, analizy statystyczne; str. 10

Tadeusz Jopek, Potencjał do wykorzystania – jak zmienił się potencjał osobowy i techniczny OSP w KSRG w ciągu ostatnich czterech lat: podsumowanie materiałów analitycznych opracowanych przez Wydział Planowania Operacyjnego i Analiz w Krajowym Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP; str. 14

Tadeusz Jopek, Inspekcje OSP – metodyka przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej w ochotniczych strażach pożarnych w KSRG; str. 20

Marcin Chuchro, Sprawy ochotników. Działania w niskich stanach osobowych (cz. 1) – akcja ratownicza i zastępy w okrojonym składzie: jak zapewnić wydajność działań i bezpieczeństwo ratowników; str. 25

Marcin Wyrozębski, O BHP inaczej niż zwykle – błędy i dobre praktyki bezpieczeństwa
i higieny pracy w działaniach ratowniczych: przykłady ze świata; str. 28

Rafał Podlasiński, Handbook – prawa ręka dowódcy – podręczny zestaw informacji potrzebnych podczas działań ratowniczych – do samodzielnego wykonania; str. 33

nr 12/2015

 

 

 

Marcin Chuchro, Działania w niskich stanach osobowych (cz. 2)  – jak prowadzić akcję ratowniczą możliwie skutecznie w trzy lub cztery osoby i zapewnić bezpieczeństwo ratowników?; str. 10

Wojciech Poznański, Wnioski z integracji – jak zmienia się właśnie sposób funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w Polsce: tzw. pilotaż integracji SI CPR z SWD służb
w kolejnych województwach; str. 16

Rafał Antosik, Szymon Kokot-Góra, Pożary wewnętrzne – nowa jakość –zunifikowany system kształcenia w dziedzinie gaszenia pożarów wewnętrznych: projekt nowego, wielofunkcyjnego trenażera i pierwsze szkolenia instruktorskie w Ośrodku Szkolenia KW PSP w Olsztynie; str. 18

Jerzy Ranecki, Chemiczne oblicze KSRG – od początków specjalizacji chemicznej
i pierwszego sprzętu poprzez doświadczenia z zabezpieczania imprez masowych po koncepcje i plany jej rozwoju po 20 latach funkcjonowania KSRG; str. 24

 

Technika

nr 2/2015

 

 

Tomasz Bębenek, Na cienkim lodzie – tratwa ratownicza firmy Rescari; str. 35

Marek Narel, Podwodne roboty – ROV (Remotely Operated Vehicles): praktyczne zastosowanie w działaniach PSP: możliwości i ograniczenia; str. 36

Monika Krajewska, Na niebieskich – prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych w praktyce: rozmowa z sekc. Markiem Harczukiem, kierowcą-ratownikiem w JRG 15 w Warszawie;
str. 38

nr 5/2015

Paweł Frątczak, Pojazd miesiąca. Średni samochód ratowniczo-gasniczy na podwoziu MAN TGM 15.290 BL (4x2) – ozn. wg normy PN-EN 1846 M-1-6-2500-8/1600-1
(GBAPr 2,5/29/250); str. 40

nr 6/2015

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu SCANIA G480LB8x4*4HNB (8x4*4), ozn. wg normy PN-EN 1846: S-1-2-10000-10/10000-1 (GCBAPr 10/100/500); str. 40

nr 7/2015

 

Jerzy Linder, Widok z wieży Hermesa – o tym, co najciekawsze w nowoczesnej technice pożarniczej, w relacji z targów INTERSCHUTZ 2015; str. 10

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Renault Trucks D14MEDP280E6 (4x2), ozn. wg normy PN-EN 1846 M-1-6-2500-8/1600-1 (GBA 2,5/25+5,4); str. 38

nr 8/2015

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki podnośnik hydrauliczny Bumar PTM-44D na podwoziu Scania P360DB6x2*4H NA (6x2*4), ozn. wg normy PN-EN 1846 S-1-3 EN1777-42/21,5-0-1 (SCHD-42); str. 28

nr 9/2015

 

Michał Chmiel, Łukasz Radziszewski, Beata Wojtasiak, Ładowarka teleskopowa – budowa, osprzęt, konfiguracja: sprzęt firmy Bobcat do działań w jednostkach ochrony przeciwpożarowej przebadany w CNBOP-PIB w ramach dobrowolnej certyfikacji wyrobów; str. 40

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Średni samochód węzowy na podwoziu Mercedes Benz Atego 1327 AF (4x4) ozn. wg normy PN-EN 1846 M-2-3-01 (SW 3000);
str. 42

nr 10/2015

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki samochód ratownictwa chemicznego na podwoziu Iveco Stralis AT 260S42Y/PS (6x2*4); str. 40

nr 11/2015

Stanisław Perlak, Ireneusz Szpyrka, Adam Wiśniewski, Samochód miesiąca. Lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy na podwoziu SsangYong Rexton; str. 36

nr 12/2015

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Pojazd miesiąca. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN TGS 41.480 BB (8x4) ozn. wg normy PN-EN 1846 S-1-3-4000-10/6000-1 (GCBA 4+14/60); str. 28

 

Rozpoznawanie zagrożeń

nr 1/2015

 

 

 

Paweł Janik, Nie tylko dla prewentystów. Instrukcja pomaga działać – jak wykorzystać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zakładu w planowaniu i prowadzeniu działań ratowniczo-gaśniczych?; str. 33

Tomasz Sawicki, Pożary od elektrycznych urządzeń grzejnych – kiedy i jakie zagrożenie pożarowe tworzą, w jaki sposób mogą posłużyć jako dowód w toku dochodzenia popożarowego; str. 34

Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko, Dobrowolna ocena wyrobów – procedura certyfikacji
w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – PIB w Józefowie: czemu służy certyfikat dobrowolny i opinia techniczna?; str. 38

Artur Luzar, Wykorzystanie urządzeń mobilnych w KSRG – typy urządzeń i oprogramowanie (wyniki ogólnopolskiej ankiety); str. 40

nr 2/2015

 

Ariadna Koniuch, Poważna awaria przemysłowa w Tuluzie – eksplozja azotanu (V) amonu w zakładach AZF firmy Grand Paroisse: 21 września 2001 r.: lessons learnt, czyli jak doszło do tragedii i wnioski wyciągnięte po awarii; str. 28

Paweł Rochala, Coraz trudniej, coraz lepiej – statystyka orzeczeń WSA i NSA w sprawach decyzji administracyjnych wydanych przez organy PSP: jak ważne jest przygotowanie prawnicze funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego; str. 32

nr 3/2015

 

Sławomir Zając, Palący, czy śmierdzący problem? – rodzaje składowisk odpadów, specyfika zagrożenia pożarowego, wyniki kontroli składowisk, zakładów utylizacji odpadów komunalnych i sortowni śmieci; str. 28

Paweł Janik, Nie tylko dla prewentystów. Czy potrafimy wyciągać wnioski? – styczniowy pożar w Domu Pomocy Społecznej w Górnie k. Rzeszowa: jakie czynniki miały znaczenie krytyczne, jakie zaniedbania ponownie doprowadziły do tragedii; str. 30

nr 4/2015

Mariusz Przysiecki, Leszek Fijałkowski, Aby woda nie poszła w las – pobór wody podczas pożarów leśnych: Polskie Normy, zalecenia komendanta głównego PSP, standardy wypracowane w porozumieniu KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim oraz RDLP
w Szczecinie i Zielonej Górze: wymagania dla podstawowego i strategicznego punktu czerpania wody; str. 32

nr 5/2015

 

Karolina Stegienko, Daria Kubis, Konserwacja tryskaczy – wymagania dotyczące badań instalacji tryskaczowych (częstotliwość, liczba próbek), konsekwencje braku prac konserwacyjnych; str. 30

Paweł Janik, Nie tylko dla prewentystów. Z drugiej strony – postępowanie poszczególnych organów w przypadku stwierdzenia niezgodności wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i rażącego naruszenia prawa w dokumentacji projektowej: porozumienie GINB i KG PSP; str. 32

nr 6/2015

Paweł Janik, Nie tylko dla prewentystów. Zawory hydrantowe – dylematy – wady i zalety stosowania systemów hydrantowych, ich dostępność i sprawność w praktyce: sprawozdania z okresowych kontroli PSP; str. 33

nr 7/2015

 

Tomasz Sawicki, Pożary od elektrycznych źródeł światła; str. 36

Dariusz Buła, Zamek Książ inaczej – zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane
w obiekcie; str. 34

nr 8/2015

 

 

 

Marta Dubiec, Przewodnik prewentysty (cz. 1). Czynności kontrolno-rozpoznawcze – kryteria planowania, zasady przeprowadzania, zawartość protokołu: odcinek pierwszy cyklu artykułów opartych na „Przewodniku prewentysty”, czyli kompendium wiedzy przygotowanym przez autorkę dla funkcjonariuszy pionu kontrolno-rozpoznawczego PSP; str. 30

Mariusz Karolczyk, Nie tylko dla prewentystów. Ekspertyzy techniczne – pomoc czy przeszkoda w procesie inwestycyjnym? – uzgadnianie ekspertyz z perspektywy inwestora, pułapki przy sporządzaniu ekspertyz, propozycja zmian w obowiązujących procedurach;
str. 33

Paweł Rochala, Wojna o pasy przeciwpożarowe – komu przypada obowiązek ich tworzenia
i utrzymywania?: dwudziestolecie międzywojenne, PRL i czas obecny – spór między PKP
i PSP; str. 36

Tomasz Sawicki, Opinia biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa – kim jest biegły sądowy, jaką wagę ma jego opinia, odpowiedzialność biegłego oraz zasady formułowania opinii i ich negatywne przykłady; str. 40

nr 9/2015

 

 

 

Sylwester Norwiński, Tworzywa polimerowe w pojazdach – specyfika spalania polimerów
i ich uniepalnianie: wskazówki dla strażaków prowadzących akcje ratownicze po pożarach pojazdów; str. 24

Paweł Janik, Szczypta optymizmu – skuteczność poszczególnych urządzeń przeciwpożarowych stosowanych w obiektach: statystyki strat w pożarach w zestawieniu ze stanem sprawności zabezpieczeń technicznych; str. 28

Marta Dubiec, Przewodnik prewentysty (cz. 2). Decyzja administracyjna – ustalenie właściwej strony postępowania administracyjnego i prawidłowe zredagowanie decyzji: krok po kroku; str. 30

Tomasz Sawicki, Charakterystyczne ślady podpaleń samochodów osobowych – oględziny pojazdu w dochodzeniach popożarowych; str. 34

nr 10/2015

 

 

Ariadna Koniuch, Walka o ozon – krajowe i międzynarodowe regulacje dotyczące substancji zubożających warstwę ozonową i nowe obowiązki dla PSP wprowadzone ustawą z 15 maja 2015 r. o SZWO i niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych; str. 30

Marta Dubiec, Przewodnik prewentysty (cz. 3). Procedury związane z decyzją – doręczenie decyzji, postępowanie odwoławcze i prolongowanie terminów wykonania obowiązków nałożonych w decyzjach; str. 33

Piotr Świtaj, Nie tylko dla prewentystów. Opłaty publicznoprawne –  interpretacja przepisów ustawy o opłacie skarbowej w poszczególnych jednostkach PSP, co podlega, a co nie podlega opłacie, kiedy powstaje obowiązek zapłaty, obowiązki organów PSP w kontekście zwrotu opłaty; str. 36

nr 12/2015

Marta Dubiec, Przewodnik prewentysty (cz. 4). Postępowanie odwoławcze
–niewykonalność decyzji, „stare” przepisy stosowane wobec „nowych” budynków i inne kwestie w orzecznictwie sądów administracyjnych; str. 34

 

Ratownictwo medyczne

nr 1/2015

Łukasz Szarpak, Andrzej Kurowski, Marcin Madziała, Którą technikę wentylacji wybrać?
– niewydolność oddechowa i bezdech u poszkodowanych: worek samorozprężalny czy respirator transportowy? – wyniki badań na manekinie; str. 42

nr 2/2015

Łukasz Szarpak, Marcin Madziała, Andrzej Kurowski, Intubacja dotchawicza „na ślepo”
– skuteczność intubacji „na ślepo” przy wykorzystaniu różnych urządzeń: badanie
z udziałem 93 ratowników; str. 34

 

Organizacja

nr 5/2015

Magdalena Żmijewska, Szef to zawód – jak efektywnie zarządzać ludźmi poprzez zdefiniowanie i wykorzystanie własnego potencjału; str. 42

nr 8/2015

 

 

Paweł Respondek, Notatnik KD – pomoc dla kadry dowódczej, czyli wzory podręcznych formularzy porządkujących informacje dotyczące prowadzonych działań; str. 20

Magdalena Żmijewska, Sztuka prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej; str. 22

Jacek Zboina, Grzegorz Mroczko, Testowanie wyrobów innowacyjnych w Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej – Państwowym Instytucie Badawczym
w Józefowie; str. 25

nr 10/2015

Zaszczytny tytuł – tytuł doktora honoris causa Lwowskiego Państwowego Uniwersytetu Bezpieczeństwa Życia dla komendanta głównego PSP gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza: treść przemówienia wygłoszonego po wręczeniu tytułu; str. 5

nr 11/2015

 

 

 

Czym skorupka za młodu… – program MEN na lata 2015-2018 Bezpieczna+
i pierwsza sala edukacyjna „Ognik” uruchomiona w ramach tego programu – w Tarnowie; str. 42

Marzena Żmijewska, Zdobyć osobiste mistrzostwo – bilans zasobów osobistych, budowanie samoświadomości i zarządzanie sobą: dlaczego to ważne również w życiu zawodowym?; str. 44

Lech Lewandowski, Dmuchać na zimne – korupcyjne pułapki w służbach mundurowych
i zasady przejrzystości działania: poradnik dla osób pełniących funkcje publiczne przygotowany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne str. 46

Czesław Kosiba, Korporacyjne więzi – przebudowa KP PSP w Zakopanem i ułatwienia dla nowego funkcjonariusza: dawnego strażaka ochotnika, sparaliżowanego po wypadku
w trakcie działań ratowniczych; str. 48

nr 12/2015

Elżbieta Przyłuska, Nie stoimy w miejscu – w 55. rocznicę powstania krakowskiej szkoły pożarniczej o ewolucji Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mówi jej komendant
– st. bryg. dr inż. Bogusław Kogut; str. 31

 

Szkolenie

nr 4/2015

Piotr Bryzek, Pierwsza w Polsce – nowe stanowisko poligonowe w Szkole Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy – wolno stojąca klatka schodowa: konstrukcja
i możliwości wykorzystania; str. 30

Dzień Strażaka 2015

nr 5/2015

 

 

 

 

Generalskie nominacje – nowo mianowani generałowie PSP: Józef Galica, Tadeusz Milewski, Andrzej Szcześniak – sylwetki i biografie zawodowe; str. 4

Malbork wzięty! – 70-lecie zawodowej straży pożarnej w Malborku; str. 4

Przybyło gwiazdek – uroczysta promocja oficerska absolwentów Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej; str. 6

Warmia i Mazury gościły strażaków – Ogólnopolskie Obchody Dnia Strażaka 2015
w Olsztynie; str. 8

Strażackie pielgrzymowanie – siódma pielgrzymka strażacka na Jasną Górę; str. 10

 

Zdrowie

nr 11/2015

Anna Łańduch, Leczenie przez trzęsienie – o TRE (Tension & Trauma Releasing Exercises) jako jednym ze sposobów relaksacji i pracy z ciałem w rozmowie z Elżbietą Pakocą
– terapeutką, nauczycielką i propagatorką TRE w Polsce; str. 40

 

 

Listy i polemiki

nr 5/2015

Piotr Grzyb, Dyżur domowy – kiedyś i dziś… – gdzie powinien przebywać strażak podczas pełnienia dyżuru domowego?; str. 35

nr 7/2015

Piotr Cepuch, Oficerski apel – regulamin noszenia mundurów i odznaczeń a codzienna praktyka w PSP; str. 45

 

Prawo w służbie

nr 5/2015

 

Dariusz P. Kała, VAT konsekwencje – wyższa stawka VAT na zakup towarów przeznaczonych na cele związane z ochroną przeciwpożarową od 1 stycznia 2016 r. i stan prawny do końca 2015 r.: jak zagwarantować, by kwoty z tytuły zwiększenia podatku wracały z budżetu państwa do PSP i OSP; str. 37

Karol Kierzkowski, Strażackie utwory – ochrona wizerunku oraz autorskich praw osobistych i majątkowych w kontekście treści zamieszczanych na stronach internetowych jednostek PSP; str. 38

nr 6/2015

Dariusz P. Kała, Kwatera tymczasowa – zasady jej przyznawania i korzystania z niej: pragmatyka zawodowa PSP i orzecznictwo sądów administracyjnych; str. 44

nr 9/2015

Dariusz P. Kała, Umowa najmu – … zawarta przez strażaka, który otrzymał przydział lokalu mieszkalnego: prawo administracyjne w zakresie umowy najmu i przepisy cywilnoprawne; str. 22

nr 10/2015

Robert Żurawski, Drewniana dokumentacja – zmiany w przepisach regulujących zasady wycinania drzew i krzewów przez jednostki ochrony przeciwpożarowej; str. 46

nr 11/2015

Magdalena Stajszczak, Inspektorzy i specjaliści – Jakie zmiany wprowadziła tzw. ustawa deregulacyjna, określająca warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
i czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej?; str. 49

 

Za granicą

nr 3/2015

Paweł Frątczak, Janusz Woźniak, Strażacy z Miasta Aniołów – jak chronione jest Los Angeles – drugie co do wielkości miasto USA: historia straży LA, jej obecna struktura, wyposażenie techniczne, największe akcje; str. 40

nr 4/2015

Kacper Rybak, Strażacy spod Gwiazdy Dawida – jak działa izraelski system ratownictwa medycznego Magen Dawid Adom i straż pożarna Izraela; str. 42

 

Z prasy zagranicznej

Streszczenia wybranych artykułów opublikowanych w czasopismach obcojęzycznych:
nr 1/2015 – str. 45
nr 2/2015 – str. 49
nr 3/2015 – str. 54
nr 4/2015 – str. 45
nr 7/2015 – str. 37
nr 8/2015 – str. 45
nr 12/2015 – str. 42

 

Rozmaitości

nr 1/2015

Jerzy Linder, Oko w oko z czytelnikami – jaki powinien być „Przegląd Pożarniczy’, czyli wyniki ankiety przeprowadzonej wśród jego odbiorców; str. 8

nr 2/2015

Karol Kierzkowski, Burza medialna – praca oficera prasowego PSP przy zdarzeniach
o dużym wydźwięku medialnym na podstawie doświadczeń z akcji po wybuchu w budynku mieszkalnym w Warszawie; str. 38

nr 4/2015

 

Ian Moses (tłum. Szymon Kokot-Góra), Złoty poziom ochrony – ochrony osobiste i ubrania specjalne dla strażaków w Szkocji: 20 lat doświadczeń autora; str. 36

Michał Walkiewicz, Żarek – z doświadczeń stowarzyszenia „Żarek”, powołanego do życia strażaków JRG w Drawsku Pomorskim: jak założyć stowarzyszenie i jak działać na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców swoje społeczności; str. 40

nr 7/2015

 

Maciej Piątek, Kulisy OTWP – XXXVII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”: poszczególne etapy w relacji zwycięzcy w grupie uczniów szkół ponadgimnazjalnych; str. 41

Andrzej Ziegler, Za mną, czy naprzód? – jak być dobrym szefem?: cechy i atrybuty dobrego dowódcy; str. 42

nr 9/2015

Radosław Ptasiński, Anna Czubak-Ptasińska, Jak pies w wodzie – czworonogi
w specjalistycznych grupach ratownictwa wodno-nurkowego PSP; str. 38

nr 10/2015

 

Elżbieta Przyłuska, Szkło ogniochronne – wymagania konstrukcyjne dla przeszkleń ogniochronnych w obiektach budowlanych, typy i technologie produkcji szkła ogniochronnego; str. 42

Nic o nas bez nas – 25-lecie działalności NSZZ Pracowników Pożarnictwa, o służbie
i obronie praw w rozmowie z jego przewodniczącym Krzysztofem Hetmanem; str. 45

 

Sport i rekreacja

nr 2/2015

Piotr Kalinowski, Na strażackich arenach – podsumowanie startów strażaków PSP
w imprezach sportowych w 2014 r. i plany na rok 2015; str. 42

nr 4/2015

 

Szymon Ławecki, Halowi mistrzowie Polski – XV Halowe Mistrzostwa Polski w Dwuboju Pożarniczym w Grudziądzu i Toruniu; str. 44

Piotr Sokołowski, Polki nie dały szans rywalkom – Międzynarodowe Zawody Juniorów
w Drabinie Hakowej w Chorzowie; str. 44

nr 6/2015

Szymon Ławecki, Od wspinalni do wspinalni – X Ogólnopolski Turniej Czterech Wspinalni
w Drabinie Hakowej o Puchar Komendanta Głównego PSP; str. 42

nr 7/2015

 

Mistrzostwa w blasku rekordu – XXXII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Sporcie Pożarniczym w Centralnej Szkole PSP w Częstochowie; str. 46

Walka Tytanów – siódma edycja Międzynarodowych Mistrzostw Polski FCC & TFA Husqvarna Poland 2015 w Toruniu; str. 48

nr 8/2015

 

Szymon Ławecki, Sukces polskich drużyn – XX Międzynarodowe Spotkanie i Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTIF w Opolu; str. 46

Kolarstwo szosowe – III Górskie Mistrzostwa Strażaków PSP w Kolarstwie Szosowym
w ramach Tour de Pologne Amatorów; str. 46

nr 9/2015

 

Piotr Tuzimek, Polscy strażacy mistrzami Europy – piąta edycja zawodów Szczecin Firefighter Combat Challenge; str. 44

Sportowa siła – XI Mistrzostwa Świata w Sporcie Pożarniczym w Sankt Petersburgu; str. 45

nr 10/2015

 

Bydgoszcz na wysokości – Ogólnpolskie Zawody Grup Ratownictwa Wysokościowego 2015 w hali Atlas Arena w Łodzi; str. 48

Szymon Ławecki, Biegowe podsumowanie – XXI Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Strażaków PSP w Biegu na 10 km; str. 48

nr 12/2015

 

 

Lech Lewandowski, W stronę jądra Ziemi – trzech polskich speleologów, wśród nich strażak jeleniogórskiej KM PSP Tomasz Krotowski, w najgłębszej znanej na świecie jaskini Krubera Voronia w Abchazji; str. 38

Tomasz Krotowski, Pierwsi na dnie świata – wyprawa do abchaskiej jaskini Krubera Voronia: zdobycie jaskini krok po kroku; str. 39

Jędrzej Banasi, Elbrus zdobyty – zwycięska wyprawa polskiej ekipy wsparta organizacyjnie przez Komendę Wojewódzką PSP w Grańsku; str. 41

 

Historia i tradycje

nr 1/2015

 

Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 4) – ochrona przeciwpożarowa w I Reczpospolitej i w okresie zaborów; str. 46

Dariusz Falecki, Pożarnicze Żuki – … czyli powojenne pojazdy z Fabryki Samochodów Ciężarowych Lublin w zbiorach Centralnego Muzeum Pożarnictwa i Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach; str. 50

2/2015

 

Tomasz Gartowski, KSRG – koncepcje, wizje, ewolucja – od sformułowania założeń systemu i jego uruchomienia (1995) po doskonalenie jego struktur (2015): 20 lat istnienia krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego; str. 46

Dariusz Falecki, Pożarnicze Skody w Polsce – międzywojenne pojazdy z czeskich fabryk ciężarówek w polskich strażach pożarnych; str. 50

nr 3/2015

 

Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 5) – wiek XIX: nowe uregulowania budowlane, nowe wynalazki gaśnicze; str. 46

Dariusz Falecki, Rakieta od Sigmunda – historia czeskiej firmy Sigmund i pompa jej produkcji z początków XX w. ze zbiorów CMP; str. 50

nr 4/2015

 

Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 6) – ochrona przeciwpożarowa w Królestwie Kongresowym, pierwsze numery „Przeglądu Pożarniczego”
i idea szkoły pożarniczo-budowlanej; str. 46

Dariusz Falecki, Bracia Deutsch – … czyli Fabryka Krakowska Węży Pożarniczych
w międzywojniu; str. 50

nr 5/2015

 

Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 7) – międzywojnie
i pierwsze przepisy przeciwpożarowe obowiązujące dla całego kraju: ubezpieczenie od ognia i prawo budowlane; str. 46

Dariusz Falecki, Pożar w Eldorado – pożar szybów naftowych w Zagłębiu Borysławskim:
4 lipca 1908 r.; str. 50

nr 6/2015

Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 8) – cd. historii międzywojnia: klęska koncepcji ubezpieczeń od ognia i ustawa o ochronie przed pożarami
i innemi klęskami; str. 46

nr 7/2015

Dariusz Falecki, Hanower a tradycje pożarnicze – firma Louis Tidow, potentat w produkcji sikawek strażackich i jej wyroby w zbiorach CMP; str. 50

nr 8/2015

Dariusz Falecki, Zapomniany Oświęcim-Praga – wersja pożarnicza ciężarówki ze słynnych Zjednoczonych Fabryk Maszyn i Samochodów Oświęcim-Praga, z lat 20. XX wieku; str. 50

nr 9/2015

 

Elżbieta Przyłuska, Cel życia – o legendarnym komendancie poznańskiej szkoły pożarniczej w Poznaniu płk. poż. Józefie Doboszu w rozmowie z jego żoną, Stanisławą Dobosz; str. 46

Dariusz Falecki, Pożarnicza saga rodu Gwynne – motopompy pożarnicze produkcji zakładów braci Gwynne w zbiorach CMP; str. 50

nr 10/2015

Dariusz Falecki, Historia z przełomu wieków – historia produkcji sprzętu strażackiego
w firmie J.G. Lieb w Biberach, eksponaty ze zbiorów CMP; str. 50

nr 11/2015

Dariusz Falecki, Bogactwo pożarniczych Tatr – samochody pożarnicze z fabryki Tatra
w Koprzywnicy: XiX i XXw.; str. 50

nr 12/2015

 

 

Dariusz Falecki, Marzenia się spełniają – historia powstania i coraz szerszej działalności Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach; str. 43

Paweł Rochala, Krótkie dzieje przepisów przeciwpożarowych (cz. 9) – system nakazowo-
-rozdzielczy i centralizacja po II wojnie światowej; str. 46

Dariusz Falecki, Bohaterzy WSP – Wojskowa Straż Pożarna powołana w 1918 r. podczas walk o Lwów; str. 50

 

Strażacka etykieta

nr 1/2015

Tatiana Sokołowska, Bon ton w cenie – cywilne i służbowe normy grzecznościowe: wprowadzenie; str. 53

nr 2/2015

Tatiana Sokołowska, Magia pierwszego wrażenia – o umiejętności autoprezentacji; str. 53

nr 3/2015

Tatiana Sokołowska, Męski dress code – stopnie formalności ubioru na poszczególne wydarzenia; str. 53

nr 4/2015

Tatiana Sokołowska, Damski dress code – elementy kobiecego stroju służbowego na różne okazje i różne pory roku; str. 53

nr 5/2015

Tatiana Sokołowska, Protokół flagowy – eksponowanie flagi RP i państw delegacji przebywających z wizytą w jednostkach PSP: podstawowe zasady; str. 44

nr 6/2015

Tatiana Sokołowska, Wizytówki; str. 53

nr 7/2015

Tatiana Sokołowska, Precedencja – … czyli dyplomatyczny porządek powitań, przemówień
i rozmieszczania gości przy stołach; str. 52

nr 8/2015

Tatiana Sokołowska, Pisma i listy służbowe; str. 53

nr 9/2015

Tatiana Sokołowska, Wokół stołu – kolejność dań, serwowanie wina, rozmowy podczas posiłku; str. 53

nr 10/2015

Tatiana Sokołowska, W restauracji – dobór menu, sposób rozsadzania gości przy stole;
str. 53

nr 11/2015

Tatiana Sokołowska, Bankiety… – oficjalne i prywatne spotkania towarzyskie: typy przyjęć, rodzaje i kod zaproszeń; str. 53

Bloki tematyczne w poszczególnych numerach:

Ratownictwo wodne, grupy nurkowe

nr 1, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”

Pożary obiektów mostowych

nr 3, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”

Interwencje w przypadku prób samobójczych

nr 4, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”

Pożary lasów

nr 5, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”

Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Nepalu

nr 6, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”; nr 7 w dziale „W ogniu pytań”

20 lat KSRG

nr 11 i 12, w dziale „Ratownictwo i ochrona ludności”